Od 1.júna sa zvyšuje príspevok na stravu gastrolístky, diéty

Zdroj foto: bing.com

Od 1. júna 2023 budú platiť zvýšené sumy stravného pri tuzemských pracovných cestách, ktoré majú vplyv aj na ďalšie veličiny. V akej výške budú diéty, minimálna hodnota gastrolístka či výdavky SZČO sa dozviete v článku. Zvýšenie stravného je vlastne reakciou na infláciu a samotný mechanizmus jeho zvyšovania reaguje na rastúce ceny v národnom hospodárstve. Posledné zvýšenie sa uskutočnilo  1. januára 2023. Výška sumy gastrolístka podľa zákona musí byť jeho hodnota najmenej 75 percent stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Od 1. júna sa tak najnižšia možná hodnota gastrolístka zvýši na 5,48 eura, čo zodpovedá práve 75 percentám zo spomínanej sumy 7,30 eura.

Dňa 20.5.2023 bolo v Zbierke zverejnené opatrenie č. 171/2023 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo 17. mája 2023 o sumách stravného.

Opäť sa zvyšuje príspevok na stravovanie, diéty či gastrolístky. A to začne od 1.júna 2023. Posledné zvýšenie prebehlo 1.januára 2023. Zvýšenie stravného je vlastne reakciou na infláciu a samotný mechanizmus jeho zvyšovania reaguje na rastúce ceny v národnom hospodárstve. Výška stravného následne vplýva na výšku príspevku na stravovanie, minimálnu hodnotu gastrolístka ale aj na výšku daňových výdavkov SZČO.

Základom je stravné pri tuzemských cestách tzv. „diéty“. Rozdeľujú do troch časových pásiem podľa toho, ako dlho daná cesta trvá. Takže po zvýšení to bude vyzerať takto:

7,30 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín (doteraz 6,80 eura)

10,90 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín (doteraz 10,10 eura)

16,40 eura pre časové pásmo nad 18 hodín (doteraz 15,30 eura)

 

Ak dostávate gastrolístky, podľa zákona musí byť ich hodnota najmenej 75 percent stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Od 1. júna sa tak najnižšia možná hodnota gastrolístka zvýši na 5,48 eura, čo zodpovedá práve 75 percentám zo spomínanej sumy 7,30 eura.

Podľa zákona musí zamestnávateľ zamestnancovi prispievať na jedlo sumou vo výške najmenej 55 % ceny jedla, najviac však sumou vo výške 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Od 1. júna sa zvýši maximálny možný príspevok zamestnávateľa na jedlo na 4,02 eura, čo je 55 percent z 7,30 eura. Časť ceny jedla môže tiež pokryť príspevok zo sociálneho fondu, ktorého výška nie je limitovaná a zvyšok si platí zamestnanec z vlastných zdrojov.

Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na gastrolístok sumou zodpovedajúcou najmenej 55% ceny gastrolístka, najviac však 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Od 1. júna sa maximálny možný príspevok zamestnávateľa na gastrolístok zvýši na 4,02 eura. Pri najnižšej možnej cene gastrolístka, čo je 5,48 eura, je príspevok zamestnávateľa najmenej 3,02 eura. Tu platí, že časť sumy gastrolístka môže pokryť príspevok zo sociálneho fondu a časť si platí sám zamestnanec.

Finančný príspevok na stravovanie, tak  je rovnaký ako suma, ktorou zamestnávateľ prispieva zamestnancom na jedlo či gastrolístok. Od začiatku júna sa zvýši najnižšia možná suma finančného príspevku na sumu na 3,02 eura. Presne túto sumu dostaneme, keď si vypočítame 55 percent zo 75 percent zo 7,30 eura. Najvyššia možná suma finančného príspevku sa zvýši zasa na 4,02 eura. Túto cifru totiž dostaneme, ak si vypočítame 55 percent zo sumy 7,30 eura. Zamestnávateľ môže okrem toho zamestnancovi poskytnúť aj príspevok zo sociálneho fondu, ktorého výška nie je limitovaná.

Má to vplyv aj na SZČO uplatňujete si preukázateľné daňové výdavky, môžete si do nich započítať aj stravné. Dokladovať ho po novom už nemusíte. Podmienkou však je, že do nákladov si môžete zahrnúť maximálne 55 percent z hodnoty časového pásma 5 až 12 hodín za každý odpracovaný deň, teda zo sumy 7,30 eura ide o sumu 4,02 eura.