Obrovská digitalizácia: Moderné vybavenie do každej školy. Takáto investícia tu ešte nebola!

Zdroj foto: FB Tomáš Drucker
Výkrik o pomoc, digitálne zručnosti slovenských žiakov sú nedostačujúce. Zo štátneho rozpočtu vyhradilo Ministerstvo školstva, vedy a výskumu 200 miliónov eur na digitalizáciu škôl.

Výkrik o pomoc, digitálne zručnosti slovenských žiakov sú nedostačujúce. Zo štátneho rozpočtu vyhradilo Ministerstvo školstva, vedy a výskumu 200 miliónov eur na digitalizáciu škôl.

Na základe finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti spúšťa Ministerstvo školstva doposiaľ najvýznamnejšiu investíciu do digitalizácie školstva. Projekt DigiEDU má za cieľ zariadiť školy prostriedkami, ktoré by im pomohlo pripraviť sa na nové výzvy v oblasti vzdelávania. Momentálne prebieha screening o vybavení, ktorým školy disponujú. Ako náhle zozbiera dostatok údajov, potrebné prostriedky nakúpi a rozdelí medzi príslušné vzdelávacie zariadenia.

Vďaka DigiEDU projektu ministerstva školstva, má každá stredná a základná škola získať od štátu moderné digitálne vybavenie. Ako to, že je obnova nutná? Zodpovedné sú za veľavravné štatistiky. Žijeme v digitálnej ére, a napriek tomu, že digitálne zručnosti tvoria základ pre úspešné uplatnenie na pracovnom trhu, je aktuálne iba 30% škôl schopných poskytnúť adekvátne digitálne vzdelávanie. Navyše úroveň žiackych zručností v tejto sfére je pod priemerom OECD krajín.

Kedy by sme sa mohli takejto zmeny dočkať? Vízia Ministerstva školstva je splniť svoj záväzok v priebehu roku 2024 až 2025. „Naším cieľom je zabezpečiť všetky školy tak, aby mohli poskytnúť každému jednému žiakovi a žiačke vzdelávanie s využitím najmodernejších technológií. Základné a stredné školy majú jedinečnú príležitosť zapojiť sa do projektu a vytvoriť moderné vzdelávacie prostredie pre žiakov aj učiteľov, vyjadril sa minister školstva Tomáš Drucker v oficiálnom stanovisku ministerstva.

Momentálne prebieha prvá fáza digitalizácie. Zber informácii o vybavení prebieha formou dotazníkov a osobných návštev. Ministerstvo školstva vyzýva na sociálnej sieti všetky školy aby najneskôr do budúceho utorka 19.12.  vyplnili dotazník o stave aktuálneho digitálneho vybavenia, v opačnom prípade o túto možnosť môžu prísť. Ministerstvo zasielalo anketu školám osobitne.

V oblasti digitálneho vzdelávania zaostávame

Na základe prieskumu Svetovej banky, ktorý bol realizovaný v 60 školách po celom Slovensku, vyplýva, že len 15% učiteľov ponúka svojim žiakom digitálne nástroje na samoštúdium. Nízke štatistiky boli aj pri otázke prepojenia teórie s praxou skrz digitálne nástroje. Čo sa týka rozvoja digitálnych kompetencii žiakov, menej ako 25% pedagógov vzdeláva mládež v kritickom vyhodnocovaní online dát aj napriek tomu, že takmer 80% z nich verí, že tieto znalosti sú užitočné, uvádza TASR