Obětem sexuálního násilí by mělo pomoci nově vznikající specializované centrum v Praze

Praha – Z důvodu současné absence služeb sloužícím výhradně obětem sexuálního násilí vznikne v Praze nové specializované centrum. Spolu s ním zahájí či rozšíří provoz další čtyři centra v Brně, Mostě, Českých Budějovicích a Ostravě. Plánované aktivity oznámil šéf Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády Radan Šafařík spolu s vedoucími neziskových organizací, které zajistí provoz center.

V současnosti neexistuje v České republice žádná služba specializovaná výhradně obětem sexuálního násilí, pouze pět pobytových služeb o kapacitě 90 lůžek, tedy přibližně 30 rodinných míst. Díky programu z Norských fondů administrovanému ministerstvem financí a Úřadem vlády vznikne celkem 5 nových center v Praze, Brně̌, Českých Budějovicích, Mostě a Ostravě̌. Pražské centrum zřizované organizací proFem se stane vůbec prvním specializovaným centrem pro oběti sexuálního násilí.

„V České republice je dlouhodobě akutní nedostatek specializovaných pobytových a krizových služeb pro osoby ohrožené domácím a sexuálním násilím. Specializované azylové domy jsou dostupné jen v Praze a Brně. Centrum pro oběti znásilnění a sexuálního násilí u nás zatím nemáme ani jedno. Přitom například v Belgii či Dánsku je takové centrum v každém regionu. Proto je podpora těchto služeb jednou z priorit programu Lidská práva spolufinancovaného z Norských fondů. V příštím roce by mělo vzniknout pět nových center pro oběti různých forem násilí na ženách,“ říká ředitel Odboru rovnosti žen a mužů úřadu vlády Čr Radan Šafařík.

Ministerstvo financí Čr vyhlásilo před rokem ve spolupráci s Úřadem vlády Čr výzvu zaměřenou na podporu specializovaných služeb pro oběti domácího a sexuálního násilí. Podporu částkou 51 milionů korun z Norských fondů získá celkem 5 speciálních center. Termín vyhlášení odkazuje na Mezinárodní den proti násilí na ženách datovaný na 25. listopad.

„Jsem velmi ráda, že v Praze 6 vytvoříme vůbec první specializované centrum pro oběti sexuálního násilí v České republice. V rámci centra budou poskytovány služby určené obětem bezprostředně po útoku: krizová pomoc, krizový pokoj, případně vyšetření a sběr vzorků. Podporu a pomoc zde však najdou oběti sexuálního násilí i po delší době od útoku: specializované sociální poradenství, individuální psychoterapeutické poradenství, skupiny pro oběti sexuálního násilí nebo právní informace. Součástí bude také výslechová místnost. Ta umožní klientkám, které se rozhodnou situaci řešit trestně-právní cestou, absolvovat výslech přímo v Centru. V příjemném a bezpečném prostředí, bez nutnosti dojíždět jinam,“ komentuje Jitka Poláková, ředitelka organizace proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí.