OAVD vyzýva k riešeniu železničnej mizérie: Zastavme úpadok a obnovme našu železnicu

Zdroj foto: FB František Demko
OAVD vydala s ostrým vyhlásením, v ktorom poukazuje na tridsaťročné zanedbanie a úpadok železničnej dopravy na Slovensku. OAVD varuje, že aj napriek menám vedenia a ministerstiev, stav našej železnice sa neustále zhoršuje a môže dokonca privedie k jej úplnému kolapsu.

OAVD vydala s ostrým vyhlásením, v ktorom poukazuje na tridsaťročné zanedbanie a úpadok železničnej dopravy na Slovensku. OAVD varuje, že aj napriek menám vedenia a ministerstiev, stav našej železnice sa neustále zhoršuje a môže dokonca privedie k jej úplnému kolapsu.

 

Po náročných voľbách sme dúfali, že prichádza éra pozitívnych zmien a zlepšenia na našich železničných koľajach. Bohužiaľ, neustále problémy a nedostatky pokračujú a zdá sa, že niektorí mocní aktéri stále rozkrádajú tento dôležitý sektor. Neustále meniace sa tváre na zodpovedných pozíciách nepriniesli očakávanú reformu a situácia sa len zhoršuje.

OAVD dôrazne odmieta krátkodobé „východiská“ v podobe nových operátorov či národných dopravných spoločností, ktoré sľubujú riešenia. Napríklad OČTK  sa nepovažuje za skutočné riešenie, ale len za dočasné zakrývanie vážnych problémov. Skutočné zlepšenie si vyžaduje systematickú reformu, investície a profesionalizáciu riadenia a infraštruktúry.

Jedným z najväčších problémov, ktorými naša železnica trpí, je zanedbaná infraštruktúra a zastarané technické zariadenia. Neustále poruchy a oneskorenia sú dôkazom, že sa nevenuje dostatočná pozornosť údržbe a modernizácii. Namiesto toho, aby sme napredovali, zaoberáme sa iba krátkodobými nápravami, ktoré nezabezpečia dlhodobú udržateľnosť.

OAVD zdôrazňuje potrebu zlepšiť bezpečnosť železničnej dopravy, ktorá je v súčasnosti ohrozená. Neustále nehody a problémy na trati naznačujú, že prevádzka nie je dostatočne efektívna. Zabezpečenie bezpečnej cestnej premávky musí byť prioritou a vyžaduje komplexný a systematický prístup.

Situácia je tak vážna, že hrozí úplný kolaps železnice, ak nebudú prijaté kroky na jej obnovu a zlepšenie. Politickí lídri a zodpovední úradníci musia konečne pristúpiť k skutočným reformám a investíciám, ktoré zabezpečia udržateľný rozvoj tohto strategického odvetvia.

OAVD tiež poukazuje na nezodpovedné verejné obstarávania a klientelizmus, ktoré sa v minulosti prejavili v mnohých prípadoch. Premrštené ceny, úplatkárstvo a nedostatočná kvalita tovarov a služieb vytvorili vážne hospodárske problémy. Je dôležité, aby sa v budúcnosti zabezpečilo efektívne hospodárenie a transparentnosť pri verejných obstarávaniach.

OAVD dôrazne podporuje snahu pracovníkov železnice, ktorí sa snažia udržať ju fungujúcou napriek všetkým prekážkam. Ich hlas musí byť konečne vypočutý a ich snahy o záchranu a obnovu železnice musia byť podporené reálnymi reformami a investíciami.

Je nevyhnutné, aby sme sa obrátili k budúcnosti s jasnou víziou a odhodlaním napraviť chyby minulosti. Naša železnica môže opäť raz byť hrdou súčasťou našej krajiny, ak sa spoja sily na dosiahnutie skutočných zmien a zlepšení. OAVD bude pokračovať vo svojom úsilí na presadzovanie týchto cieľov a na zaistenie, že naša železnica sa dostane z úpadku a bude slúžiť našim občanom dlhé roky v budúcnosti.