O tom, čo sa deje s nevyužitými vakcínami na Slovensku a ako veľmi je naša krajina solidárna!

V závislosti od vývoja pandémie ochorenia COVID-19 bude Slovensko naďalej solidárne a pripravené poskytnúť materiálnu alebo finančnú pomoc za predpokladu, že budú v dostatočnej miere zabezpečené potreby jeho obyvateľov.

Rovnako ako vlani, Slovensko poskytne nevyužité vakcíny partnerským krajinám, ktoré by zostali na Slovensku nevyužité. Uvádza sa to v dokumente o zameraní dvojstrannej rozvojovej spolupráce SR na tento rok, ktorý dnes schválila vláda.V roku 2022 sú prostriedky určené na rozvojové projekty v Gruzínsku, Keni a Moldavsku a tiež v regiónoch západný Balkán, Východné partnerstvo a Blízky východ. Slovensko sa v koordinácii s EÚ a členskými štátmi bude tiež zapájať do humanitárnej pomoci pre obyvateľov Afganistanu, vrátane afganských utečencov v iných krajinách. Tieto aktivity sa uskutočnia najmä prostredníctvom medzinárodných humanitárnych organizácií, ktoré majú dostatočné kapacity na pôsobenie v zložitých podmienkach Afganistanu.

Ministerstvo životného prostredia SR má záujem odovzdávať partnerským krajinám skúsenosti v oblasti vodného a odpadového hospodárstva alebo na revitalizáciu a ochranu ohrozených vodných zdrojov. Slovenský hydrometeorologický ústav sa bude podieľať na aktivitách v regióne Strednej Ázie a západného Balkánu v oblasti monitorovania množstva a kvality podzemnej vody alebo výcviku pracovníkov hydrometeorologických služieb. Rezort školstva bude uplatňovať dvojstrannú rozvojovú spoluprácu prostredníctvom programu vládnych štipendií. Poskytnú sa pre 48 nových študentov z partnerských krajín a pre 215 študentov, ktorí už v súčasnosti študujú vo vyšších ročníkoch. Súčasťou programu vládnych štipendií sú aj vládne štipendiá pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Ministerstvo financií bude Bosne a Hercegovine poskytovať skúsenosti pri prepojení strategického plánovania rozvoja a rozpočtu, Čiernej Hore rezort financií odovzdá skúsenosti napríklad v oblasti makroekonomických a fiškálnych analýz a regulácie hazardných hier. So Severným Macedónskom bude rezort financií zdieľať skúsenosti v boji proti sivej ekonomike, daňovým únikom a podvodom.

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: archív teraz.sk