NRSR na výbore Regionálneho rozvoja a verejnej správy bol podaný návrh na odvolanie Jána Ferenčáka. Dôvod? Neúčasť na rokovaniach!

Zdroj foto: FB Ján Ferenčák

Dnes na výbore NRSR Regionálneho rozvoja a verejnej správy bol podaný návrh poslancov Národnej rady na odvolanie poslanca Jána Ferenčáka z funkcie podpredsedu Národnej rady Verejnej správy a regionálneho rozvoja. Dôvodom bola neúčasť na rokovaniach.  Od kedy bol zvolený za poslanca nechodí na rokovania. Za boli 4 a  1 proti a 2 sa zdržali hlasovania.

Poslanci mali na programe dôležité body. Napríklad návrh záverečného účtu Ministerstva vnútra SR alebo kapitoly Štatistického úradu a Úradu vlády SR. Prerokovali aj vládny návrh zákona o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci. Na programe rokovania bol aj vládny návrh zákona o informačných technológiách vo verejnej správe či zákon o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.