Novela zákona o zdravotnej starostlivosti! Týka sa iba žien

Zdroj foto: Ilustrativní, Pixabay.com, free for commercial use

Ženy rodičky budú mať zo zákona právo na prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri pôrode.

 

 

Vyplýva to z novely zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok schválili. „Návrh zákona priznáva žene – rodičke právo na to, aby pri pôrode bola prítomná ňou určená osoba, prítomnosť viacerých ňou určených osôb sa žene umožní, ak to budú umožňovať podmienky zdravotníckeho zariadenia,“ píše sa v dôvodovej správe.

Zároveň bude platiť, že prítomnosť týchto osôb môže byť ošetrujúcim lekárom v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas obmedzená, ak by bola nezlučiteľná s povahou poskytovaného zdravotného výkonu. Predkladatelia spresnili, že ženou určená osoba nemôže byť osoba, ktorá je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie. Novela má nadobudnúť účinnosť 1. júna 2024.

 

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: teraz.sk