Nové ceny vodného a stočného! O koľko si odberatelia priplatia?

Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) mení 24. januára v regióne svojej pôsobnosti ceny vodného a stočného. 


V tlačovej správe o tom informuje hovorca BVS Peter Podstupka. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví schválil nové ceny vodného pre bežných odberateľov na úrovni 1,443 eura za meter kubický s DPH. Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou bude vo výške 1,350 eura za meter kubický s DPH. „Táto zmena znamená pre priemernú trojčlennú rodinu mesačné navýšenie platby o menej ako tri eurá,“ uviedol Podstupka. „Úrad pre reguláciu sieťových odvetví stanovil nové ceny vodného a stočného pre región nášho pôsobenia tak, aby vodárne mohli začať aktívne a systematicky znižovať investičný dlh, ktorý sa pohybuje v stovkách miliónov eur a ktorý sa prejavuje v častejších poruchách na infraštruktúre,“ povedal generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš. 


BVS vyzve svojich zákazníkov listom alebo e-mailom, aby v termíne od 24. do 31. januára nahlásili aktuálny stav vodomeru na svojich odberných miestach. „Najefektívnejší spôsob, ako môžu zákazníci tento odpočet nahlásiť, je priamo cez Zákaznícky portál BVS, ktorý využíva už viac ako 60-tisíc zákazníkov,“ poznamenal Podstupka s tým, že ak chcú aktuálny stav vodomeru nahlásiť osobne, môžu tak urobiť na ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS. Za nahlásenie stavu vodomeru v bytových domoch spravovaných správcovskou spoločnosťou zodpovedá príslušný správca. V prípade, že sa zákazník rozhodne nenahlásiť stav vodomeru v uvedenom termíne, bude na výpočet spotreby použitý odhad na základe historickej spotreby. 


„Tento proces je plne automatický a zákazník oň nemusí žiadať,“ vysvetlil Podstupka s tým, že stav vodomeru nie je potrebné nahlasovať ani pri nulovom odbere vody. V porovnaní s cenou vody na východnom Slovensku je cena jedného kubického metra pitnej vody na území pôsobenia BVS nižšia približne o 50 centov a stočné je lacnejšie približne o 30 centov. „Aktuálne totiž BVS nepremieta do cien vodného a stočného v plnej miere zvýšené náklady na energie,“ uzavrel hovorca BVS. ZDROJ: webnoviny.sk
ZDROJ FOTO: Facebook