Netradičný protest pred Úradom vlády! Nie je namierený proti politikom

Na snímke úèastníci protestného zhromaždenia samospráv, na ktorom predstavitelia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) predstavili konkrétne požiadavky miest a obcí vo vzahu k vláde a parlamentu 2. februára 2022 v Bratislave. FOTO TASR - Jakub Kotian

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) upozornilo na neadekvátnu komunikáciu štátnej exekutívy a chýbajúce odpovede na požiadavky miest a obcí stredajším protestom pred Úradom vlády na Námestí slobody v Bratislave. Zúčastnení zástupcovia samospráv deklarovali, že ich snahou je prispieť k riešeniu problémov a presadeniu oprávnených požiadaviek miest a obcí.

Samosprávy požadujú stiahnuť, respektíve zrušiť legislatívu, ktorá podľa nich ohrozuje fungovanie samospráv a zhoršuje život ich obyvateľov. Poukazujú najmä na nový stavebný zákon, ktorý je pre nich neprijateľný.  Podľa nich okliešťuje kompetencie samospráv, ale výrazne znižuje aj právne možnosti občanov ako účastníkov stavebného konania.

„Zákon je pre nás obrovský problém, ktorý nepomáha mestám a obciam a ubližuje ľudom,“ vysvetlil ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák. Protestné zhromaždenie organizovalo 61 regionálnych združení a z každého sa zúčastnili traja alebo štyria zástupcovia. „Títo starostovia a primátori reprezentujú 96 percent miest a obcí,“ uviedol Kaliňák s tým, že ich snahou je stiahnuť stavebný zákon z rokovania parlamentu.

„Predsedovi vlády a predsedovi parlamentu dávame na stôl presné argumenty a dôvody, akým spôsobom upraviť a zmeniť túto legislatívu,“ dodal riaditeľ Kancelárie ZMOS. Podľa neho je potrebné riešiť aj nedostatočnú komunikáciu zo strany vlády na úrovni tripartity. „Je absurdné ísť do pripomienkového konania, nemať výsledky vyhodnotenia pripomienok a už je zákon schválený,“ uzavrel Kaliňák.

ZMOS odmieta tiež aktualizované financovania neverejných škôl a školských zariadení, žiadajú tiež o zmenu spôsobu financovania sociálnych služieb.

„Na základe našich vlastných skúseností otvorene konštatujeme, že legislatívny postup je neraz v nesúlade s legislatívnymi pravidlami a sociálny dialóg je sprevádzaný ľahkovážnym prístupom zo strany kompetentných,“ povedal predseda ZMOS-u a primátor Liptovského Hrádku Branislav Tréger. Zdôraznil zároveň, že akcia nie je namierená proti politikom, ale za riešenia a predstavitelia samospráv chcú ňou apelovať na nevyhnutnú komunikáciu medzi vedením štátu a samosprávami. „Chceme ponúknuť riešenia a potrebujeme, aby nás vláda pri tom akceptovala, lebo z aplikačnej praxe presne vieme, čo je potrebné do zákonov dostať,“ upozornil Tréger.

Protest prišli podporiť zástupcovia vyše 60 regionálnych združení ZMOS-u. „Tento formát sme zvolili preto, aby sme upozornili na to, že sa legislatívne zmeny negatívne dotknú každej samosprávy na Slovensku,“ vysvetlil hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák. Zástupcovia samospráv deklarovali, že ich snahou je prispieť k riešeniu problémov a presadeniu oprávnených požiadaviek miest a obcí. Zároveň varovali, že ak zo strany v prístupe vlády a parlamentu nepríde ku konkrétnym zmenám, v ďalšom kroku sú pripravení sa k verejnému protestu pripojiť i zástupcovia samotných členských miest a obcí. „Tvoria 96 percent slovenských územných samospráv,“ pripomenuli zástupcovia.

K protestu ZMOS-u sa nepripojila druhá strešná samosprávna organizácia, Únia miest Slovenska (ÚMS). Nepovažujú totiž takýto postup za vhodný a ani rozumný. ZMOS, naopak, tvrdí, že aj napriek zložitej epidemiologickej situácii je to z dôvodu dlhodobej neprínosnej komunikácie jediná možnosť, ako vstúpiť do procesov prijímania zákonov.

ZDROJ: teraz.sk, webnoviny.sk

ZDROJ FOTO: archív teraz.sk