Nemá ísť o zdravotný výkon, ale o bezpečnostné opatrenie! Čo chcú týmto poslanci docieliť?

Na snímke poloprázdne plénum poèas 65. schôdze NRSR v Bratislave v 29. apríla 2022. Poslanci Národnej rady (NR) SR pokraèujú v diskusii k žiadosti prokuratúry o vydanie súhlasu na vzatie lídra Smeru-SD Roberta Fica do väzby. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Zadefinovať by sa mal pojem obmedzovací prostriedok.
Nemá ísť o zdravotný výkon, ale o bezpečnostné opatrenie. Definovať by sa mal aj jeho účel tak, aby nedošlo k zneužitiu obmedzovacieho prostriedku. Predpokladá to novela o zdravotnej starostlivosti, ktorú v stredu posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Obmedzovacím prostriedkom sa má obmedziť voľný pohyb pacienta a odvrátiť tak nebezpečné konanie pacienta. Využiť by sa mohlo aj vtedy, ak konanie pacienta smeruje k priamemu ohrozeniu života alebo k priamemu ohrozeniu zdravia pacienta alebo iných fyzických osôb. „Všetky tri znaky musia byť splnené kumulatívne,“ navrhujú poslanci v návrhu. Poslanci chcú návrhom docieliť zlepšenie postavenia osôb so zdravotným postihnutím a pacientov, ktorí sú hospitalizovaní v ústavnom zdravotníckom zariadení v odbornom zameraní psychiatria, detská psychiatria a medicína drogových závislostí. „Cieľ návrhu zákona sa dosahuje tým, že sa zavádza právny režim regulácie používania obmedzovacích prostriedkov,“ uviedli v dôvodovej správe k návrhu.

Upozornili, že obmedzovacie prostriedky sa v praxi používajú, avšak podľa platného právneho stavu neexistuje ich bližšia úprava. „Potreba právnej úpravy je podčiarknutá tým, že obmedzenie pohybu človeka (pacienta) obmedzovacím prostriedkom je zásahom do jeho osobnej integrity, ktorý môže predstavovať závažné porušenie jeho základných práv,“ dodali.

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: teraz.sk