Návrh na zvýšení platů zdravotníků odbory odmítly. Chtějí sjednocení odměňování

Zdroj foto: Ilustrativní, Pixabay.com, free for commercial use
Další jednání se zástupci Ministerstva zdravotnictví, Sekce mladých lékařů ČLK, nemocnic, zaměstnavatelů a zdravotnických odborů o navýšení tarifních tabulkových platů lékařů proběhlo v druhé polovině listopadu. Odbory nabídku navýšení odmítly.

Další jednání se zástupci Ministerstva zdravotnictví, Sekce mladých lékařů ČLK, nemocnic, zaměstnavatelů a zdravotnických odborů o navýšení tarifních tabulkových platů lékařů proběhlo v druhé polovině listopadu. Odbory nabídku navýšení odmítly.

Jde o další kolo ze série jednaní, na kterém byl představen návrh plošného navýšení tarifních tabulkových platů o 5 %. Zástupci odborů s návrhem nesouhlasili, uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. „Je mi to moc líto, ale odbory dnes odmítly nejvyšší možné navýšení mezd lékařů a zdravotnického personálu, jaké jsme mohli nabídnout ještě nad rámec úhradové vyhlášky. Udělal jsem při snaze o dosažení dohody maximum. Lékařům ale platy vzrostou i bez dohody, z veřejného zdravotního pojištění je na růst platů a mezd vyhrazeno příští rok 6,8 miliardy korun,“ řekl Válek.

Na mzdy bude rozděleno 6,8 miliardy z úhradové vyhlášky. „Jak vidíme, tak odbory a zástupci České lékařské komory se prostě dohodnout nechtěli. My jsme jim šli naproti, ale s každým dalším námi splněným požadavkem přišlo od odborů další ne,“ doplnil jeho slova náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník.

Válek také připomněl, že podle nového Zákoníku práce, který zavede 24 hodinový výkon práce, se vrátí přesčasové hodiny na původní počet 416. „Nejmladší lékaři s nejnižšími platy dostanou přidáno více a tento růst bude garantován v přímo řízených organizacích. Ostatní zdravotnické profese dostanou přidáno 5 % tarifu v osobním ohodnocení,“ vyčetl další změny Válek.

Resort také upozorňuje, že v každé akreditované nemocnici vznikne funkce koordinátora. Lékaři také budou moci vznášet své podněty týkající se jejich specializačního vzdělávání na nové kontaktní místo pro stížnosti. Zakotveno bude také zákonné volno před atestační zkouškou. V příštím roce vznikne dále zákon o odměňování ve zdravotnictví, který příjmy zdravotníků rovněž zvedne.

 Lékařská komora je proti. Chce sjednotit odměňování

Lékařská komora ale trvá na sjednocení odměňování napříč nemocnicemi, vysvětlil odmítavý postoj viceprezident České lékařské komory (ČLK) Jan Přáda s tím, že navrhovaný růst platů by se měl dotknout jenom části lékařů.

„Jednoznačně trváme na tom, že je potřeba sjednotit odměňování ve všech typech nemocnic bez ohledu na to, kdo je zřizovatelem,“ upřesnil prezident České lékařské komory Milan Kubek. Vyzval vládu, aby začala situaci řešit a dodal, že odměna pro lékaře by měla činit až trojnásobek průměrné mzdy. Podle něj je také potřeba obor medicíny zatraktivnit.

Předchozí jednání se vedly ohledně snížení počtu přesčasových hodin, zavedení 24hodinového pobytu na pracovišti a navýšení odměňování zdravotníků. Další jednání proběhne v pondělí 27. 11. 2023.