Napriek tomu, že dnes cítim zo spôsobu a okolností, za ktorých odchádzam, sklamanie, bolo pre mňa radosťou a cťou pracovať pre štát, uviedol Ján Hargaš

Vláda odvolala štátneho tajomníka Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) Jána Hargaša k 8. februáru.

 

Na tento post zároveň vymenovala Jozefa Graňačku od 9. februára. Personálnu výmenu vo funkcii štátneho tajomníka navrhla vláde poverená rezortná šéfka Veronika Remišová (Za ľudí). Hargaš mal na ministerstve informatizácie na starosti problematiku IT, ako expert v tejto oblasti pôsobil na poste štátneho tajomníka od júla 2021. Graňačka je od augusta minulého roka finančným riaditeľom a členom predstavenstva štátnej spoločnosti Slovensko IT (jej akcionárom je MIRRI), od začiatku vlaňajška bol poverený riadením odboru riadenia e-Governmentu na ministerstve informatizácie.

 

Na svojej sociálnej sieti napísal ,,DNES ODCHÁDZAM Z MIRRI, LÚČIM SA S KOLEGAMI A ĎAKUJEM ZA PRÍLEŽITOSŤ PRACOVAŤ PRE ŠTÁT. Po takmer 3 rokoch na ministerstve a 18 mesiacoch vo funkcii štátneho tajomníka pre informatizáciu budem dnes vládou SR odvolaný z tejto funkcie na návrh ministerky Remišovej. Skutočne si o sebe nemyslím, že by som robil vždy všetko perfektne, ale s dôvodmi, ktoré mi p. Remišová oznámila, sa nedokážem stotožniť a nepovažujem ich za adekvátne k takémuto kroku. Naviac sa ani nezhodujú s tými, o ktorých si dnes čítam v médiách. Napriek tomu mi neostáva nič iné, než zobrať to na vedomie a poďakovať kolegom za spoluprácu. V roku 2016 som bol jedným zo zakladateľov združenia Slovensko.Digital, ktoré volalo po transparentnosti a očiste štátneho IT od korupcie a plytvania peniazmi. Ponuku pracovať pre štát som preto prijal ako príležitosť meniť veci, ktoré som predtým kritizoval. Po celý čas môjho pôsobenia na MIRRI som tieto hodnoty a princípy presadzoval. Pri správe verejných zdrojov som postupoval zodpovedne a transparentne, s cieľom priniesť najvyššiu pridanú hodnotu pre občanov. Som úprimne hrdý na to, čo sa nám spolu s kolegami spoločnými silami podarilo v digitalizácii Slovenska dosiahnuť:

✅ Zaviedli sme najväčšiu vlnu rušenia nepotrebných výpisov a byrokracie v histórii Slovenska. Zrušili sme povinnosť predkladať úradom viac ako 21 výpisov a potvrdení, čím ľuďom šetríme viac ako 40 miliónov EUR ročne.
✅ Spustili sme aplikáciu Slovensko v mobile, vďaka ktorej prinášame služby štátu do mobilu. Aplikáciu používa viac ako 60 tisíc občanov a vďaka mobilnému ID sa prihlásili k službám štátu a prebrali si zásielky na Slovensko.sk viac ako 700.000-krát bez potreby použitia občianskeho preukazu s čipom a čítačky. Od decembra 2022 taktiež cez aplikáciu zasiela Sociálna poisťovňa proaktívne upozornenia, ak sa občan stal dlžníkom na sociálnom poistení.
✅ Modernizujeme portál Slovensko.sk, postupne preberáme kontrolu nad jeho prevádzkou a kontinuálne tým znižujeme cenu za prevádzku. Kým v roku 2020 prevádzka Slovensko.sk stála takmer 1 milión EUR mesačne, dnes je to polovica.
✅ Rozbehli sme program digitalizácie životných situácií občanov. To, o čom sa roky len písalo v stratégiách a koncepciách, sme konečne začali aj robiť. Prvou digitalizovanou životnou situáciou je od apríla 2022 “narodenie dieťaťa”. Zaviedli sme proaktívny príspevok pri narodení dieťaťa, pri ktorom sme nahradili 5-stranovú listinnú žiadosť s prílohami automatizovaným procesom. Štát tak vyplatí rodičom príspevok proaktívne, bez toho aby oň museli žiadať a behať po úradoch. Od apríla 2022 štát proaktívne vyplatil už viac ako 34-tisíc príspevkov. Taktiež sme zaviedli možnosť nechať si zaslať rodný list dieťaťa poštou bez nutnosti navštíviť matriku a automatické prihlásenie bábätka do zdravotnej poisťovne. Namiesto behania po úradoch si tak rodičia môžu užívať spoločný čas s novým členom rodiny. Tento rok majú pribudnúť ďalšie 4 digitalizované životné situácie: strata a hľadanie zamestnania, kúpa a vlastníctvo vozidla, predaj nehnuteľnosti na bývanie a začatie podnikania. Z Plánu obnovy a odolnosti SR by sa malo zoptimalizovať do roku 2026 celkovo až 16 životných situácií.
✅ Od nuly sme rozbehli implementáciu reforiem a investícií Plánu obnovy a odolnosti SR na MIRRI. Plníme si svoje záväzky a monitorovacie míľniky voči EÚ ako jeden zo spoľahlivých rezortov, bez väčšieho meškania, ktoré by ohrozovalo čerpanie Plánu obnovy a odolnosti SR. Prijali sme dôležité reformy a koncepcie v oblasti rozvoja digitálnych zručností občanov a digitálnej transformácie Slovenska. V roku 2023 spustíme dôležité výzvy na podporu digitalizácie slovenských podnikov, rozvoja moderných technológií a podporu špičkovej vedy v oblasti digitalizácie.
✅ Rozbehli sme program zvyšovania pokrytia Slovenska vysokorýchlostným internetom, program poskytovania cezhraničných digitálnych služieb v EÚ alebo vybudovanie superpočítača na Slovensku.
✅ Vďaka profesionálnemu a bezkorupčnému riadeniu sme v štátnom IT dosiahli úspory viac ako 155 miliónov EUR. Znižujeme poplatky za prevádzku kľúčových systémov štátu, preberáme kontrolu nad týmito systémami do rúk štátu, dohliadame na IT rozpočty ostatných ministerstiev a v projektoch, ktoré predkladajú na schválenie, nachádzame miliónové úspory. Celkovo MIRRI dohliada približne na 500 miliónov EUR výdavkov na štátne IT ročne.
✅ Zreformovali sme spôsob akým štát nakupuje IT služby od dodávateľov. Tendre nepíšeme od stola, ale používame zabehnuté postupy z komerčnej sféry a iných krajín, ktoré sú lídrami digitalizácie. Zásadným spôsobom sme znížili počet megalomanských projektov, aby sa o menšie zákazky mohli uchádzať aj menší dodávatelia. Kým za bývalých vlád dochádzalo v IT obstarávaniach k nepatrným úsporám (približne na úrovni 4%), my sme šetrili desiatky percent vďaka zdravej konkurencii bez korupcie.
✅ Kľúčové IT systémy štátu vyvíjame „in-house”. Vďaka Slovensko IT, softvérovej firme štátu, sme získali viac kontroly nad kľúčovými systémami štátu a skrátili sme proces verejného obstarávania. Vďaka tomu sme dokázali operatívne reagovať na potreby v prípade COVID krízy (aplikácie GreenPass a OverPass) a taktiež počas vojnového konfliktu na Ukrajine. Vďaka in-house riešeniam dosahujeme v priemere 30% úsporu oproti predošlým rozpočtom projektov.
✅ Zaviedli sme pravidlá pre ostatné ministerstvá, aby nové elektronické služby vytvárali s ohľadom na potreby občanov, aby boli jednoduché a v súlade s jednotným dizajn-manuálom elektronických služieb štátu ID-SK. Pripravili sme legislatívny zámer zákona o elektronickej verejnej správe, ktorý prinesie novú etapu digitalizácie štátu a nahradí súčasný, často prežitý, zákon o eGovernmente.
Samozrejme sme sa aj ponaučili. Nie vždy išli zmeny tak rýchlo, ako by sme si priali, nie vždy sme mali dosť síl a politického kapitálu, aby sme presadili ideálne riešenia. Prial by som si, aby sme mali energiu začať napríklad digitalizáciu životných situácií o trochu skôr. Všetko sú to veľmi cenné ponaučenia do budúcnosti.
Svojmu nástupcovi odovzdávam rozbehnuté projekty s vybudovanými tímami a riadiacimi štruktúrami, pričom viaceré z nich prinesú ovocie práve tento rok, ak budú dobre vedené. Nič z toho som pri svojom nástupe nedostal na podnose a museli sme si to prácne vybojovať. Zaviesť riadiace štruktúry a procesy, prilákať kvalitných ľudí do služby štátu a ukázať, že digitalizácia na Slovensku sa dá robiť transparentne, bez korupcie a čestne. O to viac ma mrzí krok p. Remišovej, ktorá ma odvoláva v roku, keď občania uvidia výsledky práce tímov, ktoré som viedol.
V najbližších mesiacoch vďaka našej spoločnej práci by občania mali očakávať:
✅ Nové modernizované Slovensko.sk – nový vizuál portálu uvidia občania už na jar tohto roku. Postupne tento rok pribudne štátny messenger, prehľadné návody na riešenie životných situácií občanov, nové portfólio klienta, nová schránka a mnohé ďalšie vylepšenia.
✅ Schránku správ v mobilnej aplikácii Slovensko v mobile.
Aktiváciu mobilného ID na poštách alebo mestských úradoch, či cez NFC občiansky preukaz.
✅ Zdigitalizované 4 životné situácie: strata a hľadanie zamestnania, kúpa nehnuteľnosti na bývanie, začatie podnikania a kúpa a vlastníctvo vozidla.
✅ Prvé doklady/potvrdenia v mobilnej aplikácii, ktoré môžu občania sprístupňovať tretím stranám (napríklad v banke, poisťovni, atď.).
✅ Zjednodušený nákup IT služieb v štáte – pomocou nových a flexibilných metód nákupu otvárame štátne IT zákazky oveľa väčšiemu počtu záujemcov. Do dynamického nákupného systému, ktorý rozbiehame, sa zapojilo zatiaľ takmer 40 IT firiem a čoskoro budú cez tento systém zverejnené prvé obstarávania.
✅ A mnohé ďalšie služby a benefity vďaka projektom na ostatných ministerstvách, ktoré budú tento rok finišovať a ktoré MIRRI koordinuje.
Naša snaha prináša konkrétne výsledky. Poviem to preto celkom otvorene: nemôžem sa zbaviť pocitu, že nemalou motiváciou kroku p. Remišovej je snaha priamejšie si tieto výsledky pred nadchádzajúcimi voľbami pripísať. A to je pre mňa veľkým sklamaním.
Ďakujem celému môjmu tímu za to, čo sme spoločne dokázali. Bolo mi cťou s nimi pracovať a prajem všetkým veľa šťastia v ich ďalšom pôsobení.
Napriek tomu, že dnes cítim zo spôsobu a okolností, za ktorých odchádzam, sklamanie, bolo pre mňa radosťou a cťou pracovať pre štát a som za túto skúsenosť vďačný. Som hrdý na to, čo sa nám podarilo a poučený z toho, čo sa celkom nepodarilo. Všetkým, ktorí zvažujú prácu vo verejnej správe chcem odkázať, že tento môj koniec nie je žiaden dôvod na cynizmus. Práca pre štát má zmysel. Nájdete tu veľa frustrácií a spomaľovačov, ale aj kompetentných a čestných kolegov a príležitostí robiť na zmysluplných veciach. Choďte do toho, potrebujeme vás.
Ďakujem.“

ZDROJ: webnoviny.sk/FB

ZDROJ FOTO: Facebook