Nálož nového koronavírusu vo vode

ÚVZ priblížil, že do 1. kalendárneho týždňa sa celkovo vyšetrilo 3084 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou.

Vírusová nálož nového koronavírusu v odpadových vodách v 1. kalendárnom týždni roku 2023 mierne stúpla v Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji. Vyplýva to z výsledkov monitoringu odpadových vôd, ktoré na webe zverejnil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Počas spomínaného obdobia sa vyšetrilo 50 vzoriek, všetky boli pozitívne. "V 17 vzorkách (34 percent) došlo k vzostupu počtu kópií RNA SARS-CoV-2, v ostatných 33 vzorkách ostal počet kópií nezmenený alebo došlo k jeho poklesu," ozrejmil úrad.

Prítomnosť nového koronavírusu v odpadových vodách sa na týždennej báze monitoruje od mája 2021. Od vlaňajška sa monitoring rozšíril na viaceré okresy, v rámci Slovenska sa doposiaľ zapojilo 62 čistiarní odpadových vôd. ÚVZ priblížil, že do 1. kalendárneho týždňa sa celkovo vyšetrilo 3084 vzoriek kvalitatívnou a kvantitatívnou metódou. "Z nich bolo pozitívnych alebo s hraničnými hodnotami 3049 (98,87 percenta) vzoriek," dodal.


ZDROJ: info.sk
ZDROJ FOTO: Facebook