Nahnevaný Jaroslav Naď: „Aj moja trpezlivosť má medze, podal som proti Blahovi žalobu.“

Jaroslav Naď podal 17. marca 2022 žalobu na ochranu osobnosti proti poslancovi Ľubošovi Blahovi. Podľa jeho slov ho poslanec Blaha dlhodobo a opakovane verejne nazýva vlastizradcom a bez akýchkoľvek argumentov a dôkazov ho verejne obviňuje zo spáchania obzvlášť závažného zločinu vlastizrady. To isté podľa Naďa robí aj vo vzťahu k ďalším ústavným činiteľom.

„Vlastizrada je jeden z najzávažnejších trestných činov, aké náš Trestný zákon pozná. Možno sa ho dopustiť rôznymi spôsobmi, medzi ktoré však nepatrí výkon ústavnej funkcie v rozpore s predstavami poslanca Blahu. Rešpektujem právo každého človeka, teda aj poslanca Blahu, na slobodu prejavu a vecnú kritiku mojej činnosti. Akceptujem aj to, že politický prejav požíva najširšiu možnú mieru právnej ochrany slobodou prejavu, v dôsledku čoho ako verejne činná osoba musím byť a som pripravený znášať väčší rozsah verejnej kritiky na moju adresu. Avšak aj v takýchto prípadoch je sloboda ohraničená. Napríklad aj tým, že nikto, ani verejne činná osoba, nie je povinná strpieť verejné obvinenie zo spáchania trestnej činnosti. O to viac, že ma z vlastizrady obviňuje v čase, keď ako minister obrany SR realizujem všetky moje rozhodnutie s cieľom posilniť obranu SR a nedopustiť, aby vojenský konflikt po agresii Ruskej federácie na Ukrajine prekročil aj naše hranice,“ informoval jaroslav Naď.

Naď tvrdí, že poslanec Blaha svojimi verbálnymi atakmi verejne obviňuje takmer každého svojho oponenta zo závažnej trestnej činnosti, hranicu akceptovanosti tak sústavne prekračuje. „Preto ho v tom treba buď zastaviť, alebo mu umožniť preukázať pravdivosť týchto jeho tvrdení. V súdnom konaní teda bude mať poslanec Blaha možnosť, aby pravdivosť týchto svojich tvrdení preukázal, a ak sa mu to nepodarí, aby sa ospravedlnil,“ dodal Naď.
Naď sa podanou žalobou  domáha súdneho potvrdenia neoprávneného zásahu do mojej dobrej povesti, verejného ospravedlnenia a odstránenia z verejného priestoru všetkých statusov, videí a iných záznamov, v ktorých ho poslanec Blaha krivo obvinil z vlastizrady. „Okrem toho žiadam súd, aby ho zaviazal do budúcnosti zdržať sa takýchto krivých obvinení na moju adresu. Zároveň, keďže predstavitelia strany Smer, medzi ktorých patrí aj poslanec Blaha, merajú životné hodnoty takmer výlučne peniazmi, domáham sa aj priznania náhrady nemajetkovej ujmy vo výške 100 000 eur,“ dodal.
Nerobí to podľa neho pre vlastné obohatenie, ale preto, aby si Ľuboš Blaha uvedomil, že krivo obviniť inú osobu zo závažného trestného činu nie je len tak a že to aj niečo stojí. Ak mu súd prizná túto alebo akúkoľvek inú sumu, venuje ju na dobročinný účel pomoci obetiam ruskej vojenskej agresie v Ukrajine.
Blahovi odkázal: „Pán Blaha, odporúčam Vám pripraviť sa na sériu viacerých súdnych konaní. Akosi mám pocit, že svojim nekonečným urážaním a bezdôvodným obviňovaním z rôznych trestných činov, sa už viacerým dotknutým ľuďom naplnil pohár trpezlivosti. Žijeme v demokratickej krajine, ale všetko má svoje hranice dané zákonmi. Aj Vaše vyjadrenia plné klamstiev, falošných obvinení a nenávisti.“
ZDROJ: Facebook Jaro Naď
ZDROJ FOTO: Facebook Jaro Naď