Na toto školstvo dosť dopláca, a môžu za to ministri

Na snímke plénum poèas 63. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 30. marca 2022. Poslanci Národnej rady (NR) SR zaèali v stredu krátko predpoludním rokova o opoziènom návrhu na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (O¼ANO) z funkcie. Mimoriadnu schôdzu inicioval Smer-SD. Na rokovanie prišli okrem Mikulca aj viacerí èlenovia vlády vrátane premiéra Eduarda Hegera (O¼ANO). Pod¾a opozície minister nezvláda riadenie uteèeneckej krízy vyvolanej vojnou na Ukrajine a zveril ho menším súkromným firmám. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Slovenské školstvo dosť dopláca na pomerne časté výmeny ministrov školstva. 

V súvislosti s 30. výročím samostatnosti SR to pre TASR uviedla učiteľka Základnej školy Gessayova v Bratislave Oľga Pifflová, ktorá v školstve pôsobí nepretržite 56 rokov. „Vždy nový minister prednesie svoju predstavu o reformách smerujúcich k celkovému stavu školstva, ale spomenuté reformy sa nedokončia, hoci sa celkom sľubne začali. Zase nastúpi nový minister so svojou predstavou, a tak sa to celé opakuje,“ uviedla učiteľka. Školstvo akoby podľa jej slov stálo na tom istom mieste, alebo sa posúvalo dopredu len veľmi pomaly. Rozhodne do budúcnosti by na post ministra školstva navrhovala niekoho z praxe, kto je, alebo bol priamym účastníkom výchovno-vzdelávacieho procesu a je úzko s touto prácou oboznámený.

Do nasledujúcich rokov navrhuje učiteľka s dlhoročnou praxou, ktorá pôsobila aj ako riaditeľka a zástupkyňa riaditeľa školy, modernizovať školstvo ako celok. Okrem toho tiež pre neho zabezpečiť dostatok financií, najmä v oblasti platov pedagógov. Ďalej podporiť záujem o učiteľské povolanie u mladých a podporovať vzdelávanie učiteľov. Podľa slov pedagogičky je potrebné aj finančným ohodnotením starať sa o dostatok kvalitných pedagógov. Porozmýšľať by sa malo o tom, či by nebolo vhodnejšie zaviesť celoplošne na základných školách len ústne hodnotenie žiakov. Pifflová tiež navrhuje rozvíjať u žiakov záujem o mimoškolskú činnosť, či sa vrátiť k polytechnickej výchove.


ZDROJ: info.sk

ZDROJ FOTO: Facebook