Na Slovensku sme mali troch ruských špiónov! Slovenská informačná služba ich odhalila

SIS poskytla vlani podklady na rozhodnutie o vyhostení trojice príslušníkov ruských spravodajských služieb, ktorí na území SR pôsobili pod diplomatickým krytím. Vyplýva to z neutajovanej časti Správy o činnosti SIS za rok 2021.

„V súvislosti s uvedeným boli v hodnotenom období aktivity ruských spravodajských služieb v SR čiastočne obmedzené. K utlmeniu ich pôsobenia v oblasti spravodajstva ľudských zdrojov prispeli aj opatrenia zavedené v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19,“ ozrejmila informačná služba.

Ruské spravodajské služby sa naďalej pokúšali získať prístup k predstaviteľom štátnej správy, členom vlády SR, poslancom Národnej rady SR a iným mienkotvorným osobnostiam s cieľom ovplyvňovať ich rozhodovanie. „Predmetom ich záujmu boli aj predstavitelia slovenskej diplomacie s cieľom ovplyvňovať postoje SR a prípadne aj EÚ v súlade so záujmami Ruskej federácie,“ podotkli.

SIS očakáva pokračujúci záujem ruských spravodajských služieb o získavanie informácií z prostredia Ozbrojených síl SR, Ministerstva obrany SR a NATO so zameraním na poskytovanie pomoci Ukrajine.

Okrem ruských špionážnych aktivít na území SR sa SIS prioritne venovala aj príslušníkom spravodajských služieb Čínskej ľudovej republiky. „V hodnotenom období venovali pozornosť najmä témam súvisiacim s tzv. politikou jednej Číny (Taiwan, Tibet, Hongkong),“ spresnili v správe. Dodržiavanie politiky jednej Číny je dlhodobo najvyššou prioritou čínskej zahraničnej politiky. „Pri úsilí o dosahovanie tohto cieľa využíva tzv. mäkké nástroje v podobe propagandy a lobingu, ale aj aktivity zo strany spravodajských služieb,“ uviedla SIS.

Naďalej sa čínske spravodajské služby snažili o budovanie kontaktov v štátnej správe a vo vzdelávacích inštitúciách, „ktorého cieľom je nadviazať prvotný kontakt s jednotlivcami s potenciálom zastávať v budúcnosti významné funkcie v štátnej správe“. Pokračovali tiež lobistické aktivity zamerané najmä na podporu prieniku čínskych spoločností do kritickej technologickej infraštruktúry orgánov štátnej a verejnej správy SR a do prostredia akademických a vzdelávacích inštitúcií.

„V dôsledku ekonomických problémov niektorých slovenských spoločností pôsobiacich v oblasti inovácií a pokročilých technológií, spôsobených pandémiou ochorenia COVID-19 sa zvýšilo riziko ich skupovania čínskymi subjektami,“ priblížila informačná služba. Rástol tiež počet pokusov zahraničných spravodajských služieb o kybernetické alebo hekerské útoky a zintenzívňuje sa využívanie technických prostriedkov na získavanie spravodajsky významných informácií.

„Za hlavné príčiny zraniteľnosti informačných systémov možno v SR považovať najmä nedodržiavanie bezpečnostných opatrení, ľudský faktor a podceňovanie hrozieb vyplývajúcich z aktivít cudzích spravodajských služieb, čo súvisí s nedostatočnou úrovňou bezpečnostného povedomia ohrozených subjektov,“ dodali.

ZDROJ: teraz.sk
ZDROJ FOTO: teraz.sk