Na Slovensku sa opäť objavili falošní policajti. Sú to však zlodeji!

Podvodníci, ktorí sa snažia obrať seniorov o úspory, sa najnovšie vydávajú za policajtov. Upozornila na to krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová.

„Svojej vopred vytipovanej obeti, zväčša vyššieho veku, oznámia, že účet v banke bol napadnutý a celú finančnú hotovosť je nutné okamžite vybrať a nechať ju položenú na lavičke v parku alebo pri kontajneri. Samozrejme, nezabudnú pripomenúť, že sa nemusia báť, pretože policajti v civile, ktorí si po ňu prídu, ju uschovajú, ochránia a osobu, ktorá im chcela z účtu peniaze neoprávnene vybrať, určite vypátrajú,“ priblížila hovorkyňa.

Podvodníci si podľa polície najčastejšie pýtajú finančný obnos vo výške 5 000 až 10 000 eur, prípadne k svojej požiadavke pridajú aj šperky alebo iné cennosti. Neraz svoju obeť telefonicky kontaktujú niekoľkokrát za sebou, a to vo veľmi krátkych intervaloch, aby znemožnili preverenie uvádzaných skutočností.

Od začiatku tohto roka polícia v Košiciach eviduje 15 prípadov, keď došlo k podvodu spáchanom na osobe vyššieho veku. V ďalších viac ako 40 prípadoch občania nepodľahli panike a informácie z telefonátu si overili u svojich príbuzných či známych, alebo hovor ukončili s tým, že nedisponujú žiadnou hotovosťou ani cennosťami.

„V prípade, že sa niekto stane obeťou podvodu, je potrebné to čo najskôr oznámiť na ktoromkoľvek útvare Policajného zboru, prípadne ešte rýchlejšie telefonicky na známom bezplatnom telefónnom čísle 158. Ak je to čo len trochu možné, pred unáhleným krokom, pri ktorom môžu občania skutočne prísť o všetky svoje celoživotné úspory a cennosti, je vhodné kontaktovať svojich najbližších príbuzných,“ uzatvára Ivanová.

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: FB