Na Slovensko sa chcú dostať dostať nebezpeční zločinci!

Aj v roku 2021 sa vyššie postavení členovia zločineckých skupín zo západného Balkánu snažili získať povolenia na pobyt v SR. Prípadne sa na území Slovenska legálne zdržiavali. Informácie, ktoré vyplývajú z neutajovanej verzie Správy o činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) za rok 2021, nie sú v niektorých častiach veľmi povzbudivé.

„SIS v niektorých prípadoch zabránila udeleniu pobytu týmto osobám, ktoré SR často využívajú primárne na vytvorenie zázemia v EÚ a trestnú činnosť následne páchajú v iných členských krajinách,“ píše sa v správe.

V hodnotenom období informačná služba zaznamenala aj intenzívnejší prienik ruskojazyčných skupín organizovaného zločinu na územie SR, ktoré sú už etablované v iných štátoch EÚ.

„Tieto skupiny sa snažia nahradiť rozložené domáce zločinecké skupiny a páchajú rôzne druhy násilnej a ekonomickej trestnej činnosti,“ uvádza sa ďalej v dokumente.

V súvislosti s násilnou trestnou činnosťou odstupovala SIS príjemcom aj spravodajské informácie týkajúce sa vrážd v prostredí organizovaného zločinu, ku ktorým došlo v minulosti a doteraz neboli uzavreté, ako aj poznatky o príprave únosu či o vydieraniach.

„V rámci odhaľovania ekonomickej trestnej činnosti páchanej zločineckými skupinami sa služba zamerala na podvody s nadmernými odpočtami DPH a s neoprávneným znižovaním základu dane z príjmu a na pašovanie tovarov podliehajúcich spotrebným daniam,“ napísala SIS.

Problémom minulý rok bola aj slovensko-ukrajinská hranica, „kde pri pašovaní tabakových výrobkov, ale aj drog dlhodobo spolupracujú domáce a ukrajinské skupiny organizovaného zločinu.“ Vzhľadom na skutočnosť, že pozemná slovensko-ukrajinská hranica je pomerne dobre strážená, predmetné skupiny podľa SIS vlani často využívali nočnú leteckú prepravu a drony.

ZDROJ: teraz.sk
ZDROJ FOTO: teraz.sk