Na dobrovoľnú vojenskú prípravu sa tento rok prihlásilo viac záujemcov!

Po úspešnom ukončení výcviku povýšia absolventov na vojakov 2. stupňa a zaradia ich do záloh, pričom majú otvorenú možnosť vstúpiť aj do aktívnych záloh a byť tak pripravení na nasadenie v rámci domáceho krízového manažmentu.

Na dobrovoľnú vojenskú prípravu (DVP) sa tento rok prihlásilo 527 záujemcov. Rezort obrany s nimi ďalej komunikuje ohľadom kompletizácií žiadostí a dokumentov, ich reálny počet tak bude známy až po dokončení procesu. Výcvik môže absolvovať najviac 150 ľudí. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková.

„Pre porovnanie, v roku 2019 sme evidovali 122 žiadostí a v roku 2018 ich bolo 180,“ priblížila hovorkyňa. Ako pripomenula, predchádzajúce dva roky DVP pre pandémiu ochorenia COVID-19 nerealizovali.

Do dobrovoľnej vojenskej prípravy môžu prijať občanov vo veku 19 až 55 rokov, ktorí v stanovenom termíne podali žiadosť a úspešne absolvujú prijímacie konanie. Posudzuje sa fyzická zdatnosť, psychická odolnosť a zdravotná kondícia.

Výcvik je plánovaný v termíne od 6. júla do 23. septembra. Zameraný bude okrem získania základných vedomostí a praktických zručností v ovládaní zbraní aj na zvýšenie fyzickej kondície, zvýšenie pripravenosti na zvládanie stresových a záťažových situácií, ako aj na vojenskú disciplínu.

ZDROJ: teraz.sk
ZDROJ FOTO: teraz.sk