Môžeme očakávať pokles cien energií do konca roka 2024?

Woman's hand takes euro money banknotes and coins from wallet and places on white heating radiator battery with temperature regulator. Expensive heating costs during cold season. Paying bills

Rast cien energií, ovplyvnený pandémiou a neskôr vojnou na Ukrajine, negatívne zastihol odberateľov, dodávateľov, ale aj prevádzkovateľov sústav a sietí. I keď odborníci začiatkom tohto roka očakávali ustálenie situácie, aktuálne prognózy nenaznačujú výrazný pokles cien ani do konca roku 2024, uviedol Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) v reakcii na najčastejšie otázky odberateľov.

„Memorandum medzi najväčším výrobcom elektriny v SR a štátnymi inštitúciami predpokladá zastropovanie rozhodujúcej zložky ceny za dodávku elektriny pre domácnosti na roky 2023 a 2024, ale ostatné položky vstupujúce do koncovej ceny elektriny pre domácnosti vychádzajú zo súčasného aktuálneho stavu na veľkoobchodnom trhu,“ uviedol ÚRSO. V prípade plynu by podľa regulátora mohlo byť systémovým riešením spojenie témy strategických zásob s poskytovaním plynu najohrozenejším skupinám. Pri elektrine v tomto roku tvorí v prípade domácností trhová cena 47 % z koncovej ceny, pri plyne je to až 56 %.

Podnikatelia môžu podľa úradu očakávať nárast nákladov za energie (v prípade integrovaného odberu elektriny aj plynu) oproti minulému roku aj o viac ako 60 %. Spoločnosti, ktoré spĺňajú podmienky zaradenia medzi cenovo regulovaných odberateľov a majú zo zákona určené maximálne regulované ceny dodávky elektriny alebo plynu, môžu očakávať vyšší nárast nákladov za energie než domácnosti. „V tomto prípade vychádza cenový index výlučne z trhového vývoja a spomínané memorandum ho nepokryje,“ uviedol ÚRSO.

Ostatné podnikateľské subjekty mimo regulovaného segmentu trhu s elektrinou a trhu s plynom znášajú nepriaznivú súčasnú situáciu na trhu v plnom rozsahu a platby za dodávku energií im vzrástli aj niekoľkonásobne. Najhoršie sú na tom podnikatelia, ktorí nestihli uzavrieť zmluvu s fixnou cenou do konca minulého roka alebo sa im aktuálna zmluva končí v tomto období. Vzhľadom na nízku likviditu na veľkoobchodnom trhu im dodávateľ dokáže zabezpečovať nákup komodity prakticky len na spotovom trhu, čoho dôsledkom je, že sú vystavení najextrémnejším cenám, ktoré sa navyše v priebehu času veľmi dynamicky menia.

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: UNSPLASH