Ministerstvo zmierňuje niektoré podmienky, reagujú tak na pretrvávajúcu energetickú krízu

Štát chce pre energetickú krízu dočasne zmierniť niektoré podmienky a povinnosti investorov, ktorí získali investičnú pomoc. Rovnako plánuje postupovať aj v prípade nových investícií, kedy sa firmy o pomoc ešte len uchádzajú alebo budú uchádzať. Vyplýva to z návrhu novely zákona o regionálnej investičnej pomoci, ktorú Ministerstvo hospodárstva SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Nejde pritom o nové riešenie, obdobne štát reagoval aj v prípade pandémie COVID-19. Zmeny by mali platiť od apríla budúceho roku. „Návrh zákona reaguje na pretrvávajúcu energetickú krízu a jej negatívne dôsledky, ktoré zasiahli aj podnikateľský sektor. V rámci podnikateľského sektora boli a v najbližšej budúcnosti ďalej budú zásadným spôsobom ovplyvnené aj tie podnikateľské subjekty, ktoré sú prijímateľmi regionálnej investičnej pomoci. Pri tejto skupine subjektov energetická kríza naviac priamo ovplyvnila ich schopnosť plniť povinnosti a podmienky na poskytnutie regionálnej investičnej pomoci vyplývajúce z rozhodnutí o poskytnutí, respektíve o schválení investičnej pomoci,“ objasňuje v predkladacej správe rezort. Porušenie podmienok a povinností by pritom mohlo viesť až k rušeniu rozhodnutí o poskytnutí a rozhodnutí o schválení investičnej pomoci. Hromadné rušenie inak riadne realizovaných investícií by podľa ministerstva bolo neželaným javom. „Ambíciou návrhu nie je poskytnúť prijímateľom investičnej pomoci podporu nad rámec iných opatrení vlády prijatých, alebo plánovaných v súvislosti s energetickou krízou. Zameriava sa výlučne na zmiernenie niektorých podmienok na poskytnutie regionálnej investičnej pomoci a súvisiacich povinností z hmotného a časového hľadiska a v druhom rade má za cieľ motivovať podnikateľov k realizácii nových investícií,“ dopĺňa rezort. Vzhľadom na to, že počas trvania energetickej krízy sa predpokladá aj zníženie príjmov právnických osôb, súčasťou predkladaných legislatívnych zmien je aj návrh novely zákona o dani z príjmov. V tomto prípade sa úpravy týkajú uplatňovania úľavy na dani z príjmov. Dočasne sa mení spôsob výpočtu úľavy na dani z príjmov, keď sa vypúšťa koeficient 0,5, ktorým sa násobí základ dane a predlžuje sa obdobie, počas ktorého si prijímateľ regionálnej investičnej pomoci môže uplatňovať úľavu na dani z príjmov.ZDROJ: webnoviny.sk
ZDROJ FOTO: FB