Ministerstvo zdravotníctva odkleplo: 11 nemocníc si rozdelí 2 milióny EUR z plánu obnovy a odolnosti na rádioterapiu

ZDROJ FOTO: Unsplash

Výzva na zlepšenie plánovania rádioterapie za podpory umelej inteligencie dopadla pre žiadateľov úspešne, všetci žiadatelia, ktorý sa o peniaze z plánu obnovy uchádzali splnili podmienky. Cieľom je skrátiť čakacie doby na rádioterapiu, a radiačným onkológom, by navrhované riešenie malo ušetriť minimálne 15 percent jeho celkového pracovného času. Táto technika je nevyhnutná pre správnu diagnostiku, či liečbu pacientov, metóda dokáže ušetriť čas špecialistov a zvýšiť presnosť nevyhnutného ožarovania.

11 nemocníc, ktoré žiadali o podporu, splnilo jej podmienky a môžu tak čerpať  prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR. Pre mnoho onkologických pacientov, to  bude v blízkej  dobe znamenať skrátenie čakacích dôb na rádioterapiu, ako aj vyššiu kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Cieľom výzvy vyhlásenej v auguste 2022 je zabezpečiť softvérové a hardvérové vybavenie, ktoré podporuje automatizované kontúrovanie rizikových orgánov (OAR) tak, aby sa skrátil čas kontúrovania OAR, čím sa  zvýši  kvalita zdravotnej starostlivosti o onkologických pacientov pri radiačnej liečbe. V súčasnosti každý radiačný onkológ strávi v priemere 30% až 50% svojho pracovného času segmentáciou (kontúrovaním) rezov z počítačovej tomografie. Cieľom tohto projektu je teda skrátiť priemerný čas, ktorý radiačný onkológ strávi pri kontúrovaní rizikových orgánov minimálne o 50% oproti aktuálnemu stavu. Radiačnému onkológovi  by navrhované riešenie malo ušetriť minimálne 15% jeho celkového pracovného času. Pri počte 127 radiačných onkológov na Slovensku so sumárnym úväzkom na  úrovni 83,2 sa predpokladá, že toto riešenie by malo za 5 rokov priniesť úspory vo výške 3,8 mil. eur.

Lukáš Stanko, generálny riaditeľ sekcie implementácie Plánu obnovy a odolnosti a reforiem MZ SR:  „Ja osobne som veľmi rád, že sa do plánu obnovy zaradila aj táto výzva – technika v medicíne je nielen nápomocná, ale aj nevyhnutná pre správnu diagnostiku či liečbu pacientov. Nové prístroje pomôžu radiačným onkológom, pomôžu aj pacientom a štát ušetrí viac, ako sa investuje.  Pracovníci ministerstva vynaložili maximálne úsilie, aby bola výzva tak úspešná, ako je.“

Ministerstvo zdravotníctva  má ambíciu výrazne zlepšiť tempo napĺňania míľnikov z Plánu obnovy a odolnosti SR. Michal Palkovič, štátny tajomník ministerstva zdravotníctva: „ Môžem potvrdiť, že na rezorte sme doplnili personálne kapacity a zoptimalizovali sme interné procesy pri vyhodnocovaní žiadostí v otvorených výzvach. Pevne verím, že  už čoskoro budeme môcť hovoriť o oveľa vyšších počtoch schválených žiadostí než tomu bolo doposiaľ.“

Nemocnice si rozdelia peniaze z plánu obnovy na rádioterapiu. Podmienky splnili všetci žiadatelia. Ministerstvo zdravotníctva uzatvorilo ďalšiu výzvu z plánu obnovy. Tentokrát išlo o peniaze na zlepšenie plánovania rádioterapie za podpory umelej inteligencie. Podľa zverejnených výsledkov podmienky splnili všetci žiadatelia, ktorí sa o peniaze uchádzali. Peniaze si rozdelí jedenásť slovenských nemocníc. Pre onkologických pacientov by to malo v blízkej dobe znamenať aj skrátenie čakacích dôb na rádioterapiu.

Ministerstvo zdravotníctvo zverejnilo výzvu na zlepšenie plánovania rádioterapie za podpory umelej inteligencie ešte vlani v auguste. Cieľom výzvy je podľa rezortu zabezpečiť softvérové a hardvérové vybavenie, ktoré podporuje automatizované kontúrovanie rizikových orgánov (OAR) tak, aby sa skrátil čas kontúrovania. Tým by sa mala aj zvýšiť kvalita zdravotnej starostlivosti o onkologických pacientov pri radiačnej liečbe.

„Technika v medicíne je nielen nápomocná, ale aj nevyhnutná pre správnu diagnostiku či liečbu pacientov. Nové prístroje pomôžu radiačným onkológom, pomôžu aj pacientom a štát ušetrí viac, ako sa investuje,“ uviedol generálny riaditeľ sekcie implementácie plánu obnovy na ministerstve zdravotníctva Lukáš Stanko.

Do výzvy sa prihlásilo 11 nemocníc a všetky nakoniec splnili podmienky na získanie peňazí z plánu obnovy. Celkovo bol rozpočet výzvy dva milióny eur. Deväť nemocníc dostane zhodne po 84 707 eur, čo bol aj maximálny príspevok na jedného žiadateľa. Dve nemocnice budú čerpať presne 84-tisíc eur.

Uspeli nemocnice v Trenčíne, Martine, Prešove, Žiline, Banskej Bystrici, Nitre či Ružomberku. V zozname úspešných žiadateľov je aj nemocnica Agel v Komárne. Peniaze na zlepšenie rádioterapie dostane aj Národný onkologický ústav v Bratislave. Podmienky tiež splnili zariadenia, ktoré zastrešuje Svet zdravia. Jedno v Bratislave a druhé v Michalovciach.

Úspešní žiadatelia si môžu peniaze z výzvy nárokovať na vybraný účel od februára 2020 najneskôr do 30. júna 2025. Realizácia aktivít žiadostí musí byť ale ukončená do jedného roka od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, najneskôr však 31. decembra tohto roka. Projekt tiež musí spĺňať kvalitatívnu úroveň definovanú v zadaní výzvy.

Nemocnice môžu peniaze investovať do softvérového a hardvérového vybavenia, ktoré podporuje automatizované kontúrovanie orgánov v rámci procesu plánovania rádioterapie, do ich inštalácie, uvedenia nástroja do prevádzky a do servisnej podpory na päť rokov.

Cieľom je skrátiť čakacie doby. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že v súčasnosti každý radiačný onkológ strávi v priemere 30 až 50 percent svojho pracovného času kontúrovaním rezov z počítačovej tomografie. Tento proces je však náročný, vedie k neefektívnemu využitiu potenciálu radiačných onkológov a znižuje atraktivitu tejto zdravotníckej profesie. V neposlednom rade môže spôsobovať aj predlžovanie čakacích dôb na rádioterapiu pre onkologických pacientov.

Vyriešiť by to mali nástroje, ktoré vykonajú túto činnosť automaticky, buď úplne bez potreby radiačného onkológa, alebo s minimálnou potrebou jeho asistencie. Cieľom tohto projektu teda je skrátiť priemerný čas, ktorý radiačný onkológ strávi pri kontúrovaní rizikových orgánov minimálne o 50 percent oproti aktuálnemu stavu. Profitovať z toho bude radiačný onkológ, ktorému by navrhované riešenie malo ušetriť minimálne 15 percent jeho celkového pracovného času. Skrátia sa tak aj čakacie doby pre pacientov.

Pri počte 127 radiačných onkológov na Slovensku sa predpokladá, že toto riešenie by malo za päť rokov priniesť úspory vo výške 3,8 milióna eur. Návratnosť projektu sú dva roky. Odhaduje sa, že viac ako 50 percent všetkých pacientov s onkologickými ochoreniami by v priebehu svojej liečby malo podstúpiť liečbu prostredníctvom rádioterapie.
Onkologické ochorenia pritom dlhodobo predstavujú druhú najčastejšiu príčinu úmrtia na Slovensku. V roku 2020 zomrelo na túto skupinu diagnóz celkovo 14-tisíc ľudí. Pre ženy vo veku 45 až 74 rokov dlhodobo predstavujú dokonca najčastejšiu príčinu úmrtia, keď v roku 2020 zomrelo na onkologickú diagnózu 3 317 žien.