Ministerstvo zdravotníctva navrhne zrušenie mimoriadnej situácie, hneď ako to situácia bude umožňovať, v súčasnosti sú stále potrebné opatrenia očkovania

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR neplánuje v najbližšej dobe navrhnúť zrušenie mimoriadnej situácie v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
Podľa rezortu má mimoriadna situácia stále oprávnený a opodstatnený význam. Argumentuje aj tým, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) dosiaľ neohlásila koniec globálnej pandémie. Pre TASR to uviedol komunikačný odbor MZ SR. „V súčasnosti sú používané a stále potrebné napríklad opatrenia pre realizáciu výjazdového očkovania pre imobilných pacientov, uskladňovanie a distribúciu materiálno-technického vybavenia (napríklad ihly a striekačky, vakcíny) alebo prevádzku vakcinačných centier,“ načrtol rezort. Opodstatnenosť mimoriadnej situácie ministerstvo zdravotníctva vyhodnocuje v pravidelnom intervale. Okrem odporúčaní WHO zohľadňuje napríklad aj aktuálnu epidemiologicú situáciu v regióne, prognózy a očakávaný vývoj. „Ministerstvo zdravotníctva navrhne zrušenie mimoriadnej situácie, hneď ako to situácia bude umožňovať,“ deklarovalo. Mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom vyhlásila vláda na Slovensku od 12. marca 2020.Ako vyplýva zo zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, vláda vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu pre ohrozené územie alebo pre územie, kde vznikla mimoriadna udalosť, ak rozsah ohrozeného alebo postihnutého územia presiahne územný obvod kraja. Cieľom jej vyhlásenia je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti. V súčasnosti na Slovensku platí aj mimoriadna situácia pre hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky v súvislosti s vojnou na Ukrajine.


ZDROJ: info.sk

ZDROJ FOTO: Facebook