Ministerstvo vnútra upozorňuje, že v deň volieb, volič v izolácii alebo karanténe musí dodržať tieto podmienky

Ak chce volič, ktorý je v izolácii alebo karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19, hlasovať v sobotných (29. 10.) spojených voľbách, musí o to požiadať najneskôr do piatka (28. 10.) do 12.00 h. Nahlásiť sa treba telefonicky na číslo, ktoré zverejní obec na webe v pondelok (24. 10.). V deň volieb za ním prídu členovia špeciálnej volebnej komisie so špeciálnou schránkou. Špeciálne voliť môžu aj ľudia v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá je v karanténe alebo izolácii. Ministerstvo vnútra (MV) SR na svojom webe upozorňuje, že volič v izolácii alebo karanténe síce nemusí byť v mieste svojho trvalého pobytu, no miesto, kde chce špeciálne hlasovať, sa musí nachádzať na území volebného obvodu na voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta jeho trvalého pobytu.
Volič musí pri žiadosti o špeciálne hlasovanie uviesť svoje údaje, miesto trvalého pobytu a miesto, kde bude hlasovať, aj svoje telefónne číslo, aby ho komisia v deň volieb vedela kontaktovať. Členovia špeciálnej komisie sa majú adekvátne chrániť. "Úrad verejného zdravotníctva vydal usmernenie, podľa ktorého je postačujúce, ak členovia špeciálnych komisií budú používať respirátory, dezinfekciu rúk. Budú k dispozícii jednorazové rukavice a tiež prostriedok na dezinfekciu pier," priblížila šéfka odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra SR Eva Chmelová. Špeciálny spôsob hlasovania sa podľa MV nevykonáva v zdravotníckom zariadení, v ktorom sa poskytuje ústavná starostlivosť na lôžku. Obec musí tiež zabezpečiť členom špeciálnej komisie miestnosť, v ktorej sa budú zdržiavať v čase, keď nebudú vyslaní k voličom."Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie po príchode na miesto špeciálneho hlasovania vyzvú oprávneného voliča napríklad zazvonením na domový zvonček, respektíve telefonicky," ozrejmilo MV na webe s tým, že ak sa volič napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí, že hlasovanie odmietol. Okrem špeciálneho hlasovania je možné požiadať o klasickú prenosnú volebnú schránku, ktorá je určená pre voličov, ktorí sú imobilní, majú ochorenie, ktoré im neumožňuje prísť do volebnej miestnosti, alebo ide o starších občanov na lôžku. "Prenosná volebná schránka nie je určená pre voličov, ktorí sú v zamestnaní," upozornila Chmelová. O takúto schránku môže volič alebo jeho blízky požiadať aj v deň volieb, obrátiť sa musí na okrskovú volebnú komisiu. Voliči môžu v sobotných voľbách hlasovať len v mieste svojho trvalého bydliska. V jeden deň si budú vyberať starostov, respektíve primátorov, poslancov zastupiteľstiev, ako aj predsedov krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 20.00 h.ZDROJ: Teraz.sk
ZDROJ FOTO: Teraz.sk