Ministerstvo vnútra pripravuje nový zákon

Na snímke z¾ava minister obrany SR Jaroslav Naï, minister vnútra SR Roman Mikulec a poslanec NR SR György Gyimesi (všetci O¼aNO) poèas 71. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 13. septembra 2022. FOTO TASR - Jaroslav Novák *** Local Caption *** 71. schôdza Národnej rady SR
Zabezpečovanie a poskytovanie ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi sa má zefektívniť, skvalitniť a prispôsobiť požiadavkám vyplývajúcim z analýz bezpečnostného prostredia.
Zaistiť to má nový zákon o ochrane svedka, ktorý pripravuje Ministerstvo vnútra (MV) SR. Vyplýva to z predbežnej informácie.
„Na základe zhodnotenia súčasného stavu poskytovania ochrany a pomoci ohrozeným svedkom a chráneným svedkom je potrebné administratívny, ako aj schvaľovací proces poskytovania ochrany a pomoci optimalizovať,“ zdôvodnil rezort. Nový zákon preto už nemá obsahovať úpravu neodkladných opatrení, ktoré budú nahradené predbežným vykonávaním programu ochrany, o ktorom bude rozhodovať predseda komisie v prípade bezprostredného ohrozenia života alebo zdravia ohrozeného svedka. V záujme zjednodušenia procesov súvisiacich s programom ochrany sa má tiež zrušiť prerušenie vykonávania programu ochrany a obnovenie vykonávania programu ochrany. Odstúpenie od ochrannej dohody a zánik programu ochrany sa zlúči do ukončenia vykonávania programu ochrany. V novom znení zákona sa má ochrana a pomoc poskytovať ohrozenému svedkovi, ktorý po splnení podrobne vymedzených kritérií získa status chráneného svedka, voči ktorému sa bude vykonávať program ochrany. Rozšíriť sa má okruh trestných činov, pri ktorých bude možné vykonávať program ochrany. Vymedziť sa majú subjekty predkladajúce návrh na začatie programu ochrany, o ktorom i naďalej bude rozhodovať komisia, ktorá bude rozhodovať i o návrhu na ukončenie programu ochrany.


Na vykonávanie programu ochrany sa má po novom vyžadovať súhlas ohrozeného svedka s programom ochrany a zákonom sa stanovia povinnosti chráneného svedka. Súčasné skúsenosti si tiež podľa rezortu vyžiadali rozšíriť okruh oprávnení, ktoré útvar Policajného zboru bude využívať pri poskytovaní kvalitatívne najvyššej formy ochrany. „Nový zákon má obsahovať aj úpravu vykonávania programu ochrany počas výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, v prípravnom konaní a v konaní pred súdom a úpravu medzinárodnej spolupráce v tejto oblasti,“ doplnilo MV SR. Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov či návrhov. Pripomienkové konanie k návrhu zákona by sa mohlo začať decembri 2022 alebo januári 2023.

ZDROJ: info.sk

ZDROJ FOTO: Facebook