Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravuje podrobnosti k vyplateniu stabilizačného príspevku aj pre tieto kľúčové profesie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v reakcii pre TASR uviedlo, že pripravujú podrobnosti k vyplateniu stabilizačného príspevku pre kľúčové profesie v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS).
Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (SK SP a ASP) sa vyjadrila, že v medializovaných informáciách o zvyšovaní platového ohodnotenia a stabilizačných príspevkoch sociálni pracovníci nemajú rovnocenné postavenie v ohodnotení so zamestnancami, ktorí tiež zabezpečujú komplexnú starostlivosť o človeka. Rovnocenné postavenie podľa nej nemajú ani v pracovných podmienkach. Informovala o tom predsedníčka SK SP a ASP Katarína Mažárová. Mažárová k vyjadreniu doplnila, že aj sociálni pracovníci nad rámec svojich povinností pomáhali spoločnosti zvládať napríklad pandémiu COVID-19 či migračnú krízu. MPSVR v reakcii uviedlo, že o pripravovaných podrobnostiach k vyplateniu stabilizačného príspevku pre kľúčové profesie v zariadeniach sociálnych služieb bude čoskoro informovať.

Pôjde približne o 19.000 zamestnancov verejných a súkromných ZSS, vyčíslilo ministerstvo práce. Sestry a fyzioterapeuti v zariadeniach sociálnych služieb po Novom roku dostanú stabilizačný príspevok 4000 eur a opatrovatelia a nižší zdravotnícky personál 3000 eur. MPSVR doplnilo, že od januára tiež zvýši 23.000 zamestnancom v ZSS platy podľa kolektívnej zmluvy rovnako ako ostatným štátnym a verejným pracovníkom. V budúcom roku preto dostanú nielen stabilizačný príspevok, ale aj systémové plošné zvýšenie platov celkovo o 17 %.


ZDROJ: info.sk

ZDROJ FOTO: Facebook