Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny od 1. júla vstupuje do platnosti novela zákona o sociálnom poistení

Zdroj foto: FB Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny uviedlo, že do platnosti vstupuje od 1. júla 2023 novela zákona o sociálnom poistení, ktorá, okrem iného, prináša aj tieto zmeny:

Na rodičovský dôchodok budú mať od 1. júla 2023 nárok aj rodičia v dôchodkovom veku, ktorých deti pracujú v silových zložkách (vojaci, policajti). Tento nárok im vznikne aj spätne od 1. januára 2023. Vojak alebo policajt, ktorý chce, aby jeho rodič- dôchodca poberal rodičovský dôchodok, musí aktívne podať písomné vyhlásenie.

Od 1. augusta 2023 sa zvyšuje rodičovský príspevok (pôvodne sa mal valorizovať až 1. januára 2024). Rodičia, ktorí pred jeho poberaním pracovali, dostanú 473,30 eur a tým, ktorí nepracovali sa zvýši na sumu 345,20 eur.

Mimoriadna valorizácia dôchodkov od 1. júla 2023 sa zvyšujú  o 10,6% všetky dôchodky vyplácané Sociálnou poisťovňou. O zvýšenie netreba žiadať, Sociálna poisťovňa sumy dôchodkov automaticky prepočíta.

Rovnako sa „rozmrazujú“ aj sumy minimálneho dôchodku. Tie budú najskôr zvýšené o 10,6% a následne porovnané so stanovenou novou výškou minimálneho dôchodku. Vyššia suma (výhodnejšia pre dôchodcu) mu bude následne vyplácaná.