Netransparentné výberové konanie? Tender na kolesové obrnené vozidlá zasiahli nepravdy a rozporuplné údaje

Slovensko vstupuje do konečnej fázy projektu nakúpenia kolesových bojových obrnených vozidiel 8×8 (BOV 8X8X). Nadväzuje tým na zrušený predchádzajúci projekt, s  ktorého výsledkom nebol  súčasný minister obrany Jaroslav Naď spokojný a dokonca ho označil za „manuál na netransparentnosť.” Niektoré média upozorňujú na zvláštny materiál, ktorý MO SR publikovalo na svojich internetových stránkach. Ide o štúdiu uskutočniteľnosti, ktorá je však skôr predbežným vyhodnotením prvotných ponúk fínskej a českej vlády.  Fíni ponúkajú vozidlo Patria AMV, Česi vozidlo Pandur II. Obidve majú byť vybavené domácou slovenskou vežou Turra od spoločnosti EVPÚ.

Slovenská republika zakupuje vozidlá v režime medzivládnej dohody. Spoločnosť Patria teda zastupuje vláda Fínska, výrobcu vozidla Pandur II, ktorým je Tatra Defence Vehicle Z holdingu Czechoslovak Group, ktorý už na Slovensku významnou mierou pôsobí, zastupuje vláda Českej republiky.

Záver štúdie uskutočniteľnosti: „Ak zhrnieme všetky dostupné dôkazy, zdá sa, že fínska ponuka s modelom PATRIA AMV od výrobcu PATRIA AVIATION Oy je ponukou, ktorá najviac spĺňa požiadavky slovenských ozbrojených síl na kolesové obrnené bojové vozidlo 8×9. (…) Ponuka Českej republiky s vozidlom PANDUR II 8×8 SK od výrobcu Tatra Defence Vehicle spĺňa požadované parametre Českej republiky. V cenovom hodnotení posunul českú ponuku na druhé miesto fakt vyšším prevádzkových nákladov a nákladov na životný cyklus vozidla, ktoré potvrdili po dodatočnom upresnení údajov.” 

Problémom sú však rozporuplné údaje, ktoré štúdia obsahuje, a predovšetkým práve významne nižšie náklady životného cyklu fínskych vozidiel oproti vozidlám z Českej republiky. Údržba jednotlivého vozidla Patria AMV má podľa fínskej ponuky vychádzať na 8-14 tisíc eur za rok, zatiaľ čo česká ponuka pracuje s čiastkou bez mála 3,5x vyššou. Vzhľadom k tomu, že obidva typy spĺňajú slovenské takticko-technické požiadavky a ide v tomto ohľade o modernú bojovú techniku, je taký dramatický rozdiel viac než zarážajúci a skôr než na základe nižšieho fínskeho údaju tvrdiť, že je fínska ponuka výhodnejšia, bude potrebné oba údaje veľmi seriózne preskúmať a vyhodnotiť.

Autori štúdie sa tiež veľmi stručne vysporiadali s českým tvrdením, že výroba Pandurov na Slovensku prinesie slovenskej ekonomike multiplikačný efekt až 1,8 čo podporuje 120 – stránková štúdia renomovanej spoločnosti Ernst & Young. Štúdia uskutočniteľnosti jednoducho tvrdí, že ide o odhad a odmieta tento údaj ako v slovenskom kontexte príliš optimistický.

Ďalšou vecou je potom česká ponuka 75% podielom domáceho slovenského priemyslu na výrobe vozidla Pandur  a zaistenie jeho životného cyklu. Ide v kontexte podobných európskych projektov o vysokého nadpriemerné číslo, ktoré je možné predovšetkým vzájomnou blízkosťou oboch krajín, previazanosťou priemyslových podnikov a podporené možnosťou spolupráce medzi českou armádou, ktorá Pandur II používa od roku 2009a OS SR. Tieto argumenty pritom autori štúdie uskutočniteľnosti úplne vynechali a nehodnotia ich.

Média (magazíny CZDefence, a Security Magazín) si všímajú tiež nepravdivých tvrdení o nekompletnom vybavení vozidla Pandur II, ktoré je možné len veľmi  ťažko vysvetliť, inak než snahou na tento typ vrhnúť zlé svetlo. Pokiaľ bol pôvodný projekt minulej vlády ministrom Naďom označený za „manuál na netransparentnosť,” ten súčasný nepôsobí zverejnením štúdie, ktorá nebola s uchádzačmi očividne konzultovaná, v najlepšom dojme.

 

ZDROJ: redakcia VH, Facebook, MO SR

ZDROJ FOTO: bystricoviny.sk