Ministerstvo financií žiada prehodnotiť rozhodujúce obdobie pre dôchodky

Na snímke podpredseda vlády SR a minister financií SR Igor Matoviè (O¼aNO) poèas krátkeho vyjadrenia pre médiá v Bratislave v utorok 7. júna 2022. Matoviè reagoval na rozhodnutie prezidentsky SR Zuzany Èaputovej, ktorá vrátila parlamentu na opätovné prerokovanie tzv. protiinflaèný balík. Vetuje ho v èastiach, týkajúcich sa opatrení, ktoré by mali by úèinné od januára 2023. Nespåòajú pod¾a nej dôvody na skrátené legislatívne konanie. V prípade prelomenia veta sa obráti na Ústavný súd (ÚS) SR. FOTO TASR - Dano Veselský *** Local Caption *** portrét šírka
Ministerstvo financií SR žiada rezort práce a sociálnych vecí, aby prehodnotil navrhované deväťmesačné sledované obdobie pre výpočet valorizácie dôchodkových dávok.


Takéto riešenie podľa rezortu financií prispeje k zosúladeniu valorizácie dôchodkov a dôchodcovskej inflácie v danom roku len v limitovanej miere. Rezort financií to uviedol ako zásadnú pripomienku k návrhu novely zákona o sociálnom poistení. „Upozorňujeme, že vzhľadom na termín konania septembrového Výboru pre makroekonomické prognózy, ktorý obvykle býva v polovici septembra a ktorého prognózy sú používané pri zostavovaní návrhu rozpočtu verejnej správy, by v prípade schválenia navrhovanej úpravy vstupoval do tvorby návrhu rozpočtu len odhad inflácie za prvých 9 mesiacov,“ uviedol rezort financií. K dátumu konania makrovýboru bude totiž známa dôchodcovská inflácia len za prvých sedem mesiacov kalendárneho roka. Návrh rozpočtu verejnej správy sa predkladá na rokovanie vlády do 15. októbra kalendárneho roka a súčasne s tým sa predkladá na rokovanie vlády aj návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne.„Žiadame prehodnotiť rozhodujúce obdobie pre valorizáciu dôchodkových dávok a úrazových dávok tak, aby umožnilo korektné zapracovanie výdavkov na dôchodkové dávky a úrazové dávky do návrhu rozpočtu verejnej správy,“ dodal rezort financií. Mechanizmus valorizácie dôchodkov by sa mal od roku 2025 zmeniť. Kým v súčasnosti sa pri zvyšovaní dôchodkov zohľadňuje medziročná výška dôchodcovskej inflácie za prvý polrok predchádzajúceho roka, po novom by sa mala brať do úvahy medziročná hodnota dôchodcovskej inflácie za deväť mesiacov predchádzajúceho roka. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý rezort práce a sociálnych vecí predložil do pripomienkového konania. „Valorizačný mechanizmus tak bude zohľadňovať najaktuálnejšie údaje o raste spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov,“ zdôvodnilo ministerstvo práce. Nový spôsob valorizácie sa má týkať aj zvyšovania úrazovej renty.


ZDROJ: webnoviny.sk

ZDROJ FOTO: Facebook