Ministerstvo dopravy zvyšuje bezpečnost železnice. Na názor se zeptalo i strojvedoucích

Nebývalý dotazník spustilo v průběhu léta Ministerstvo dopravy a Drážní úřad. Respondenty tohoto průzkumu byli strojvedoucí, kteří jsou v denním kontaktu se všemi provozními problémy na české železnici, a tak mají dobrý přehled o tom, co by se mělo zlepšit, a co je naopak v jejich práci limituje.

Kromě opatření, která jsou zaváděna právě v návaznosti na tento dotazník jsou důležitým tématem i simulátory pro výcvik strojvedoucích. Nově je kupuje ČD Cargo, dva mají k dispozici České dráhy. Pro výcvik všech strojvedoucích na simulátorech tedy není v ČR dostatečná kapacita.

Na dotazník, který zadalo Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Drážním úřadem odpovědělo celkem 2499 strojvedoucích. Otázky pro dotazník zpracoval Dopravní vzdělávací institut (DVI), který v oblasti vzdělávání platí za jedničku na českém trhu. Z dotazníku pro strojvedoucí vyplynulo několik zásadních zjištění. Nesporně pozitivním faktem je, 89,37 % strojvedoucích, kteří odpověděli na dotazník chce tuto profesi vykonávat i nadále. 89, 37 % respondentů ji zároveň považuje za odpovědnou.

53,86 % strojvedoucích se domnívá, že provozní předpisy zvyšují administrativní zátěž. Dalších 34,42 % dokonce zmiňuje, že jsou tyto předpisy složité na pochopení. Strojvedoucí upozornili také na technický stav vozidel. Neočekáváné drobné provozní poruchy na vozidlech se podle většiny z nich objevují několikrát do měsíce. Strojvedoucím komplikují výkony i časté závady na infrastruktuře a výluky. Toto téma zmínilo 44 % strojvedoucích. Velkým tématem bude také zlepšení podmínek pro zázemí pro odpočinek strojvedoucích, který v některých případech není vyhovující, v jiných je dokonce ve špatném stavu a nevybavené.

Ministerstvo dopravy zveřejnilo pět základních bodů, na které se v kooperaci s Drážním úřadem hodlá na základě zjištění z dotazníku pro strojvedoucí zaměřit:

  1. Zpřehlednění provozních předpisů a nastavení jasného procesu při jejich vydávání včetně analýzy změn, přehledného vypořádání připomínek a dostatečného času na seznámení se s nimi.
  2. Důsledná kontrola dodržování postupů v rámci certifikovaného procesu údržby železničních vozidel (ECM) ze strany Drážního úřadu, která přímo ovlivňuje technický stav vozového parku ČR a zařazení do výkonnostních ukazatelů ČD.
  3. Rozsáhlejší využití tabletů pro informování strojvedoucích o změnách a výlukách na infrastruktuře, důsledná kontrola kritických prvků infrastruktury a uplatnění opatření ke zvýšení spolehlivosti a propustnosti sítě Správy železnic.
  4. Dopravci obdrží seznam míst, nejčastěji jmenovaných jako nevyhovujících pro odpočinek strojvedoucích s výzvou k nápravě stavu, který má sekundární dopad na bezpečnost provozu.
  5. Výzva dopravcům k zajištění logičtější skladby směn a dostatku času na přípravu před odjezdem vlaku.

Tématem jsou ale i simulátory pro strojvedoucí. Díky cvičným jízdám na nich se strojvedoucí mohou setkat s krizovými situacemi, které se jim mohou stát i během jejich jízdy. Dopravní vzdělávací institut, který provozuje jediné dva simulátory, které zatím v ČR jsou, do cvičných jízd nechává programovat například situace, kdy do prostoru kolejí vjede na přejezdu auto na červenou. Pokud se s touto situací setká následně strojvedoucí v ostrém provozu, ušetří cenné vteřiny a bude vědět co dělat s chladnou hlavou.

Zatímco okolní státy simulátory pro strojvedoucí hojně využívají, velkým vzorem by mohlo být například Německo, v ČR je tato situace jiná. Dva simulátory mají České dráhy a jejich provoz jede takřka nepřetržitě. Další simulátor si objednalo i ČD Cargo, které jde jako největší český nákladní dopravce ostatním společnostem v oboru příkladem. Nákup dalšího simulátoru pak zvažuje společnost METRANS. Pokud by čeští strojvůdci měli k dispozici 4 simulátory, bylo by reálné, aby jednou ročně absolvoval 60 minutovou jízdu každý z nich. Výcviky strojvedoucích na simulátorech nejsou pro dopravce povinné. To se ale v budoucnu může změnit legislativní úpravou. Pak by každý strojvedoucí povinně musel absolvovat cvičnou lekci.

Strojvedoucím v běžném provozu mohou pomáhat i aplikace, které elektronizují data a spojují informace od správce infrastruktury s informacemi od dopravců. Takovou aplikaci dnes používají strojvedoucí ČD Cargo. Zájem o tuto technickou pomůcku, kterou mají strojvedoucí k dispozici na tabletech mají i České dráhy, které v současnosti hledají zhotovitele.