Ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová predložila na rokovanie vlády návrh na späťvzatie vládneho návrhu zákona o fiduciárnom vyhlásení

Zdroj foto: FB Ministerstvo spravodlivosti

Vláda stiahla z Národnej rady návrh zákona o fiduciárnom vyhlásení, ktorý mal riešiť životné situácie nezosobášených párov. Dôvodom je, že nie je adekvátnym a plnohodnotným riešením pre LGBTI+ komunitu. Vládny kabinet o tom rozhodol na stredajšom zasadnutí. Ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová predložila na rokovanie vlády návrh na späťvzatie vládneho návrhu zákona o fiduciárnom vyhlásení. Šéf rezortu predchádzajúceho kabinetu Viliam Karas chcel takto právne riešiť otázku spoločného života párov rovnakého pohlavia. Navzájom by si blízke osoby vrátane nezosobášených párov rovnakého pohlavia mohli jednoduchšie riešiť spoločné životné situácie. Inštitút má priniesť viac istoty do riešenia situácií v oblasti vzájomného zastupovania, správy dedičstva, zdravotnej starostlivosti i ochrany maloletých.

„Z pohľadu občianskej spoločnosti a jej reakcií v rámci legislatívneho procesu nesie problematika fiduciárneho vyhlásenia náboj kontroverzie, pretože na jednej strane zaznievajú hlasy, že ide o nedostatočnú právnu reguláciu, a na strane druhej je fiduciárne vyhlásenie spochybňované z dôvodu relativizácie rodinnoprávnych vzťahov,“ skonštatovalo ministerstvo spravodlivosti s dôvetkom, že to nepovedie k akceptovaniu právnej úpravy.

Poukazuje aj na „nie úplne vhodnú komunikačnú stratégiu predchádzajúcej vlády a vedenia rezortu spravodlivosti“, ktoré fiduciárne vyhlásenie prezentovali práve ako vhodné riešenie aj pre páry rovnakého pohlavia. Rezort podľa vlastných slov nespochybňuje dobrý úmysel a ideové východiská vyhlásenia. Nazdáva sa však, že téma si vyžaduje komplexnejší prístup.

Zákon o fiduciárnom vyhlásení posunuli poslanci Národnej rady do druhého čítania, podľa ktorého by navzájom blízke osoby vrátane nezosobášených párov rovnakého pohlavia mohli jednoduchšie riešiť spoločné životné situácie. Inštitút mal priniesť viac istoty do riešenia situácií v oblasti vzájomného zastupovania, správy dedičstva, zdravotnej starostlivosti i ochrany maloletých. Tento vládny návrh zákona prešiel začiatkom mája parlamentom do druhého čítania a malo sa o ňom finálne hlasovať na júnovej schôdzi.

Karas odporcom zákona odkázal, že ak zákon neprejde, je zvedavý na judikatúru slovenských a medzinárodných súdov pri dorovnávaní iných inštitútov k manželstvu.

Najväčšou výhradou Antona Chromíka voči zákonu je tá, že fiduciárne vyhlásenie dáva registrovaným dôverníkom v niektorých situáciách viac práv, ako majú v súčasnosti manželia.

Ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová tvrdí, že problematika fiduciárneho vyhlásenia nie je „adekvátnym a plnohodnotným riešením pre LGBTI+ komunitu“.  Podľa nej  si problematika zaslúži komplexnejší prístup, ideálne v rámci rekodifikácie občianskeho práva. Uviedol to denník Postoj.

 

Legislatíva predpokladá zavedenie takzvaného fiduciárneho vyhlásenia, ktoré „predstavuje jednoduchý právny úkon pred notárom, ktorým osoba do notárskej zápisnice prejaví vôľu, aby niekto iný konal v jej mene ako dôverník vo vymedzených životných situáciách“.

Pre prípad smrti má byť možné určiť dôverníka za správcu dedičstva. Má ísť aj o situácie týkajúce sa osobnej starostlivosti o osobu alebo o zastupovanie v súdnych a iných konaniach. „Rovnako sa bude prihliadať na ustanovenie poručníka alebo opatrovníka deťom zosnulého. Návrh v tejto časti rešpektuje faktické rodinné spolužitia a aj týmto sleduje najlepší záujem dieťaťa,“ uviedlo vedenie ministerstva spravodlivosti pod vedením Viliama Karasa.