Mimoriadna schôdza k opatreniam a rizikám úpadku Slovenska

Na snímke plénum poèas 63. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 30. marca 2022. Poslanci Národnej rady (NR) SR zaèali v stredu krátko predpoludním rokova o opoziènom návrhu na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (O¼ANO) z funkcie. Mimoriadnu schôdzu inicioval Smer-SD. Na rokovanie prišli okrem Mikulca aj viacerí èlenovia vlády vrátane premiéra Eduarda Hegera (O¼ANO). Pod¾a opozície minister nezvláda riadenie uteèeneckej krízy vyvolanej vojnou na Ukrajine a zveril ho menším súkromným firmám. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Poslanci parlamentu majú vo štvrtok riešiť ceny energií. Mimoriadnu schôdzu, ktorá sa začína o 13:00, zvolal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) na návrh opozície. 


Poslanci Smeru-SD s podporou niekoľkých poslancov Hlasu-SD a nezaradených poslancov Tomáša Tarabu, Štefana Kuffu a Filipa Kuffu navrhujú prijať uznesenie „k opatreniam k odstráneniu zlyhávaní hospodárskej, sociálnej, bezpečnostnej a ďalších verejných politík, zakladajúcich riziká úpadku Slovenska“. Žiadajú okamžité prijatie opatrení na posilnenie odolnosti hospodárstva, verejnej sféry a obyvateľstva voči extrémnemu nárastu cien energií. Zároveň požadujú kontrolu činnosti cenových orgánov s dôrazom na prijímanie opatrení na zamedzenie nežiadúceho cenového vývoja základných potravín a ostatných životne dôležitých tovarov. Chcú tiež pomoc pre ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v boji s vysokými cenami za energie. Ďalším bodom programu mimoriadnej schôdze je návrh poslanca strany Sme rodina Jaroslava Karahutu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o obchodovaní s emisnými kvótami. Upravuje percentuálnu výšku použiteľného výnosu z dražieb kvót, ktoré sú príjmom Environmentálneho fondu, a to z pôvodných 30 percent na 70 percent. Zároveň upravuje výšku percentuálneho prerozdelenia výnosu z dražieb kvót CO2, a to tak, aby sa 35 percent použilo na financovanie schém štátnej pomoci v prípadoch, v ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka v súvislosti s premietnutím nákladov kvót do cien elektrickej energie a 10 percent išlo na podporu činností spojených s administratívnym zabezpečením plnenia záväzkov SR v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov. Ministerstvo životného prostredia SR reagovalo, že poslanecká novela zákona v znení, v akom je predložená, k riešeniu problému neprispeje a odmieta zneužitie témy vysokých cien energií zo strany opozície.

 

 

ZDROJ: webnoviny.sk
ZDROJ FOTO: Facebook