Milan Krajniak: Ľudia teraz budú mať šancu zamestnať sa za viac peňazí

Dlhodobo nezamestnaní dostali pred 20. rokmi aktivačné príspevky, aby nestratili pracovné návyky. Aktivačný príspevok je aktuálne 75,70 €.

Milan Krajniak reaguje na svojej sociálnej sieti: ,,NA „DOČASNEJ“ POMOCI ŠTÁTU FUNGUJE 18 TISÍC OBČANOV UŽ 20 ROKOV. ZMENILI SME TO.“ ,,Aby som parafrázoval známy film, rozmohol sa nám tu taký nešvar. Tento dvadsaťročný systém neprináša žiadne výsledky. Naopak, necháva ľudí v zlom stave, že nemajú prácu a dlhé roky sa „točia medzi paragrafmi“ a poberajú rôzne formy podpory a aktivačných príspevkov,“ dodal.

,,Tento nekonečný cyklus, kedy sa týmto ľuďom nedostalo poriadneho zamestnania, končíme. Deje sa to v situácii, kedy nám rastie počet pracovných miest. Aktuálne ich je k dispozícii 90 000, z ktorých približne 9 000 je vhodných pre ľudí s nulovou kvalifikáciou. Pracovné možnosti existujú a týmto ľuďom ponúkneme možnosti, aby namiesto nízkeho aktivačného príspevku začali pracovať a dostávať výplatu. Zneužívané a nefunkčné aktivačné práce od 1.4. končia. Nahrádza ju projekt „Podpora udržania pracovných návykov“. Ten JEDNORAZOVO na 6 mesiacov poskytne 75,70 €. Obciam a ich organizáciám navyše prispejeme na časť nákladov takto zamestnaného sumou 34,22 €. Príspevok z tohto projektu už nebude nárokovateľný. Doteraz nám mohla obec nahlásiť, že má 1000 ľudí na aktivačných prácach. Aj keď toľko ľudí nemohlo mať zmysluplnú prácu, museli sme to zaplatiť. Teraz to bude opačne – výbory pre otázky zamestnanosti a jednotlivé úrady práce posúdia, na čo a na práce chcú tento príspevok. Po prvýkrát tak budeme mať nad týmto príspevkom reálnu kontrolu,“uviedol Krajniak

Druhou formou pomoci a nahradenia príspevku je projekt „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“. Ak sa človek zamestná na pozíciu s aspoň minimálnou kvalifikáciou, napríklad pomocník v kuchyni, dostane mesačný príspevok 234,12 €. Získa tak prácu, na ktorú nemusí mať žiadne extra vzdelanie a ako zamestnaný bude mať aj tento príspevok.

To je už poriadny nárast oproti aktuálnej sume 75,70 €. Obci alebo organizácii budu uhradené náklady 119,81 €. Postupujeme systémom, že pracovať sa musí oplatiť. Ľudia, čo uviazli v neustálom poberaní aktivačných príspevkov, teraz budú mať šancu zamestnať sa za viac peňazí.

 

 

 

ZDROJ: Facebook.com/krajniakmilan

ZDROJ FOTO: Facebook.com/krajniakmilan