Michal Palkovič sa dohodol s nemocnicami a lekármi: Skrátia sa ordinačné hodiny v ambulanciách

Zdroj foto: FB Ministerstvo zdravotníctva

Ministerstvo zdravotníctva pripravuje reformu ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Výsledkom rokovaní so zástupcami lekárov a nemocníc sú navrhované zmeny, ktoré sa týkajú skrátenia ordinačných hodín a zvýšenia poplatkov za zneužitie. Minister Michal Palkovič oznámil, že zmeny majú pomôcť stabilizovať ambulantný sektor a zároveň posilniť nemocnice. Očakáva sa, že návrhy ešte budú musieť schváliť parlament.

 

Pripravovaná reforma ambulantnej zdravotnej starostlivosti prináša niekoľko významných zmien, ktoré majú ovplyvniť fungovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Minister zdravotníctva Michal Palkovič v spolupráci so zástupcami lekárskych odborných spoločností a nemocníc vypracoval návrh, ktorý sa zameriava na viaceré aspekty ambulantnej praxe.

Skrátenie ordinačných hodín v ambulantných pohotovostiach

Jedným z navrhovaných opatrení je skrátenie ordinačných hodín v ambulantných pohotovostiach (APS) od roku 2024. Návrh počíta so skrátením otváracích hodín z 22:00 h na 20:00 h. Toto opatrenie by malo prispieť k optimalizácii prevádzky a efektívnosti ambulancií, pričom konečné schválenie bude závisieť od rozhodnutia parlamentu.

Zvýšenie poplatkov za zneužitie na urgentoch a ambulantných pohotovostiach

Ďalším významným opatrením je plánované zvýšenie poplatkov za neodôvodnené zneužívanie služieb na urgentoch a ambulantných pohotovostiach. Zástupcovia ambulancií a nemocníc sa zhodli na zvýšení poplatkov, pričom výška poplatkov by sa mala približne zdvojnásobiť. Poplatok na pohotovostiach by tak mal byť päť eur a na urgentoch až 25 eur.

Zlepšenie dostupnosti pediatrických ambulancií

Reforma sa zameriava aj na zlepšenie dostupnosti pediatrických ambulancií. Podľa návrhu budú musieť tieto ambulancie fungovať sedem hodín denne, päť dní v týždni. Táto opatrenie má zabezpečiť lepšiu dostupnosť pre deti a rodičov v prípade potreby urgentnej starostlivosti.

Presun pohotovostí bližšie k nemocniciam

V súvislosti s konsolidáciou ambulantných detských pohotovostí sa zástupcovia odborných spoločností zhodli na potrebe presunu týchto pohotovostí bližšie k nemocniciam. Taktiež sa uvažuje o podmienke, že na pohotovostiach musí slúžiť minimálne 15 lekárov. Okrem toho sa plánuje zvýšiť paušálne úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti na pohotovostiach.

Podpora nových ambulancií a vzdelávanie verejnosti

Odborníci sa zhodli aj na podpore vzniku nových ambulancií a potrebe posilniť kompetencie administratívnych pracovníkov, sestier a lekárov. Dôležitou súčasťou reformy je aj vzdelávanie verejnosti o tom, kedy je vhodné vyhľadať ambulantnú pohotovosť či urgent.

Minister Michal Palkovič zdôraznil, že cieľom týchto opatrení je dosiahnuť vyváženú a stabilnú ambulantnú starostlivosť, ktorá bude účinne slúžiť pacientom a zároveň prispeje k efektívnemu fungovaniu celého zdravotného systému na Slovensku. Reforma bude ďalej prerokovaná s premiérom a následne budú iniciované legislatívne kroky na jej implementáciu. Odborníci a zástupcovia nemocníc vyzvali poslancov, aby podporili navrhované zmeny legislatívy.