Michal Kiča (Demokrati): Žiadame vysvetlenie postupu ministra Bíreša ohľadom GMO

Zdroj foto: FB Michal Kiča

Michal Kiča z politického hnutia Demokrati sa postavil na stranu transparentnosti a zodpovednosti vo veci GMO. V reakcii na kontroverzné rozhodnutie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Jozefa Bíreša, vyjadril naliehavú potrebu vysvetlenia jeho postupu ohľadom nových genómových techník v potravinárstve. V článku sa dozvedáme, že Kiča a jeho strana vyjadrujú obavy z možných rizík pre životné prostredie a zdravie ľudí spojených s týmito technikami. Ich požiadavka na vysvetlenie naznačuje snahu o transparentný a zodpovedný prístup k otázkam týkajúcim sa geneticky modifikovaných organizmov.

 

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Jozef Bíreš, v nedávnom zasadnutí Rady ministrov EÚ pre pôdohospodárstvo vyjadril podporu legislatíve umožňujúcej používanie nových genómových techník pri výrobe potravín.

Napriek tomu, že tento návrh Európskej komisie bolo odmietnuté Ministerstvom životného prostredia SR, občianskou iniciatívou Slovensko bez GMO, Slovenským včelárskym zväzom a zástupcami vidieckych organizácií, ekologickými farmármi a poľovníkmi, minister Bíreš stál za svojím rozhodnutím a neprijal stanovisko svojho rezortu, ktorý bol predtým k tomuto návrhu kritický.

Michal Kiča, člen strany Demokrati, zdôraznil, že nové genómové techniky predstavujú kategóriu GMO s potenciálnymi rizikami pre životné prostredie a zdravie obyvateľov. Považuje za nevyhnutné prejaviť vysokú opatrnosť pri ich schvaľovaní, pokiaľ nie sú úplne vylúčené tieto potenciálne negatívne dopady.

Kriticky hodnotí postoj ministra Bíreša a zdôrazňuje, že doteraz nevysvetlil dôvody svojej zmienky v stanovisku.

Demokrati spolu s poslancami budú požadovať vysvetlenie tohto postupu a pripravujú ďalšie opatrenia v súvislosti s touto témou.