Mialn Uhrík, Republika: Slováci sa boja, že voľby budú anulované. Transparentnosť a správne sčítanie hlasov sú našim záväzkom

Zdroj foto: FB Milan Uhrík

Milan Uhrík, predseda strany Republika, sa vo svojom prejave venovanom blížiacim sa voľbám vyjadril k obavám niektorých slovenských voličov ohľadom ich konania a výsledkov. Uhrík zdôraznil, že strana Republika má pevný záväzok zaistiť transparentnosť volieb a správne sčítanie hlasov.

 

Mnohí občania vyjadrili obavy, že súčasná situácia s migráciou by mohla mať vplyv na priebeh nadchádzajúcich volieb, a dokonca by mohla viesť k ich anulovaniu alebo nesprávnemu sčítaniu hlasov. Uhrík však tieto obavy odmieta a uisťuje voličov, že strana Republika bude dohliadať na to, aby voľby prebehli spravodlivo a transparentne.

„Naším cieľom je zabezpečiť, aby voľby boli otvorené a transparentné, a aby každý hlas bol správne sčítaný. Občania Slovenska majú právo na dôveru v integritu volebného procesu, a my sme tu, aby sme im tú dôveru poskytli,“ povedal predseda strany Republika.

Strana Republika plánuje dohliadať na proces volieb na rôznych úrovniach, vrátane overovania hlasovacích miestností a monitorovania sčítavania hlasov, majú nato 4500ľudí, ktorý to budú kontrolovať. Výsledky budú tiež verejne vyvesené na okrskoch, aby boli prístupné verejnosti.

Pred blížiacimi sa voľbami v Slovenskej republike uisťuje strana Republika občanov, že budú mať možnosť nielen spočítať hlasy z okrskov, ale aj podávať podnety na prípadné nezrovnalosti a kupovanie hlasov. Strana Republika sa aktívne angažovala v obsadzovaní okrskových komisií na celom území Slovenska, dosahujúc úroveň až 78% obsadených miest. Tento krok je súčasťou ich snahy zaistiť transparentné a spravodlivé voľby.

„Chceme, aby občania mali dôveru v naše voľby a aby vedeli, že ich hlasy budú správne sčítané. Zabezpečili sme, aby vo voľbách dozorovali a pracovali dôveryhodné osoby, ktoré sa budú starať o správne sčítanie hlasov,“ povedal Milan Uhrík, predseda strany Republika.

Okrem toho budú občania mať možnosť podávať podnety v prípade podozrenia na kupovanie hlasov alebo iné nezrovnalosti volebného procesu. Uhrík zdôrazňuje, že strana Republika bude podporovať transparentnosť a nestranný dohľad nad voľbami.

„Nechceme, aby voľby boli ovplyvnené nekalými praktikami. Ak dostaneme anonymný podnet alebo podozrenie na kupovanie hlasov, budeme podávať trestné oznámenia a postaráme sa, aby boli takéto praktiky dôsledne vyšetrené,“ dodal Uhrík.

Verejnosť má významnú úlohu v ochrane integrity volebného procesu, a strana Republika zdôrazňuje význam aktívnej účasti občanov pri monitorovaní a zabezpečení transparentných a spravodlivých volieb.