Matica slovenská si pripomenula 103. výročie Deklarácie slovenského národa

Bratislava  – Výbor Matice slovenskej (MS) si v sobotu (30. 10.) v Martine pripomenul 103. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa. Ako TASR informovala hovorkyňa inštitúcie Veronika Grznárová, deklarácia znamenala pre slovenský národ novú historickú etapu – vznik prvého Česko-Slovenska, v ktorom sa v roku 1919 obnovila činnosť matice.

Noví členovia prvého slávnostného výboru vyzdvihli aj prínos jedného zo štyroch čestných predsedov obnovenej MS Matúša Dulu. Deklaráciu považujú za „vyvrcholenie snáh slovenských národovcov o právo národa na sebaurčenie“. Poukázali na to, že deklaranti zvolili Slovenskú národnú radu ako jedinú predstaviteľku oprávnenú vystupovať v mene národa.

„Týmto aktom sa vyjadrila vôľa byť štátotvorným národom v rámci česko-slovenského štátu. Československá republika sa stala akýmsi symbolom národnej záchrany Slovákov pred maďarizáciou v rámci Uhorska, ktorému dali Slováci zbohom,“ poznamenali.

Grznárová doplnila, že delegáti na valnom zhromaždení MS zvolili ešte 9. októbra 2021 v Liptovskom Mikuláši okrem predsedu aj 28 nových členov výboru.

„Tí na prvom zasadnutí nového Výboru MS v Martine potvrdili v tajnom hlasovaní Maroša Smolca ako správcu MS. Funkcie podpredsedov MS rovnako obhájili Marek Hanuska a Marek Nemec. Nové Predsedníctvo MS ako výkonný orgán doplnia okrem predsedu MS, správcu MS a dvoch podpredsedov MS aj vedecký tajomník MS Pavol Madura, tajomník pre informačnú a mediálnu oblasť MS Ján Seman a predseda Krajskej rady MS Nitrianskeho kraja Ľubomír Kleštinec,“ uzavrela.