Matej Ferencei: Nulový záujem zo strany ministerstiev o ŽSR, chýba vôľa, záujem a financie

Zdroj foto: reprofoto

Informovali sme sa, čo je nové, aký posun v oblasti železničnej infraštruktúry. Nakoľko zhruba pred mesiacom sme vydali sériu článkov o nutnej oprave slovenských železníc a jej infraštruktúry. Obrátili sme sa opäť na Mateja Ferenceia z  Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov (OAVD) na Slovensku, ktorý nám podal bližšie informácie. 

 

Pýtali sme sa, či došlo k stretnutiu s pani prezidentkou, a ako to všetko dopadlo akú to malo odozvu, ako zareagovala vláda?

S pani prezidentkou sme sa stretli, stretli sa s jej týmto, bolo to veľmi pozitívne, mali to všetko naštudované, bola to veľmi dobrá diskusia, pomohli pomoc pri riešení. Následne nato sme zorganizovali okrúhly stôl, kde sme pozvali ministra dopravy a financií, ministra ŽSR, ÚHP, poradný orgán ministra financií boli tam zástupcovia nášho združenia LAROSU, zástupca najväčšieho nákladného prepravcu CARGO Slovakia aj za národného osobného dopravcu. Pokúsili sme sa nájsť nejaké riešenie, ktoré sme však nenašli. Zástupcovia ministerstva dopravy neprišli, pre svoju zaneprázdnenosť. Stretnutie sme hodnotili veľmi negatívne. Pretože sme mali pocit, že je to viac o nezáujme železnice. Blížia sa voľby a všetci s ktorými sme sa stretli už tam nie sú. Pretože ministri dopravy ich odvolali, vláda je už v úplne inom zložení.

Železnice Českým dráham odpísali na list, kde ich pozývajú na stretnutie. Ministerstvo dopravy vraj vypracovalo harmonogram na odstránenie zanedbanej údržby a na odstránenie prechodných obmedzení traťových rýchlostí, ale harmonogram nikto nevidel. K harmonogramu sa dopracovať nedá. Ja si skôr nájdem rodný list amerického prezidenta na internete ako nájdem tento harmonogram. Momentálne je to v takom štádiu, že teraz len každý čaká na voľby.
Nejaké peniaze pre ŽSR prišli, nejaké odstraňovanie toho najhoršieho stavu sa začalo riešiť, ale zatiaľ bez hmatateľných výsledkov.

 

Nedarí sa Vám nájsť harmonogram, dôvodom je nová vláda? 

Štátny tajomník ministra dopravy je ten istý, ktorý tam bol, on vyhlásil, že harmonogram je, on vtedy na to osobné stretnutie ani neprišiel, pre pracovnú zaneprázdnenosť. Harmonogram nie je nikde zverejnený. Budeme sa musieť k nemu dopátrať. Pretože tento dokument by to mal celé riešiť a obsahovať.

 

Čo plánujete ďalej?

Plánujem zvolať ďalší okrúhly stôl, kde by sme v prvom rade žiadali možnosti stabilnejšieho financovania železníc, správcu infraštruktúry na Slovensku. To znamená, aby to nebolo len o jednom štátnom rozpočte a o nejakých pocitoch a náladách, tej ktorej vlády. Ale aby to bolo o konkrétnych potrebách, ktorý správca infraštruktúry potrebuje. Chceme tam pozvať nové vedenie ministerstva financií, ministerstva dopravy a nájsť spoločné riešenie tak, aby v pripravovanom štátnom rozpočte pre budúci rok, potreby správcu infraštruktúry boli zohľadnené. Pretože iba peniaze dokážu tento stav napraviť. Hlavne predvídateľné peniaze, pretože inak nemôžete nič zazmluvniť, objednať.

 

Myslíte si, že by mohli voľby zamiešať kartami v pozitívnom slova zmysle?

Ja Vám to poviem takto. Bol som zástupca v odborovej organizácii, pozastavil som svoje pôsobenie v tejto oblasti, pretože som sa stal poradcom pre železničnú dopravu jednej mimoparlamentnej politickej strane Progresívne Slovensko. Mám tam pozastavené pôsobenie, pretože musíme byť apolitický.

Áno, voľby by mohli zamiešať tými kartami. Pretože v strane v ktorej pôsobím, my jediný sa týmto zaoberáme. Problémov v Slovenskej doprave je veľké množstvo a železničná ani nehovorím. Toto dokáže vyriešiť už len nová vláda. Od rozdelenia Československa sa do železničnej infraštruktúry neinvestujú potrebné peniaze. Stále to isté toto „ešte vydrží, toto ešte vydrží“.

 

Mohli by Vám zákonodarcovia pomôcť v tejto oblasti to zmeniť? Aby sa situácia vyvíjala správnym smerom?

Poslanci ktorý sú tam teraz, budú pravdepodobne schvaľovať štátny rozpočet pre budúci rok, ktorí pripraví táto Úradnícka vláda. Je to na nich a bolo by dobré ich upovedomiť, aby správca infraštruktúry mal v štátnom rozpočte mal všetky svoje potreby a požiadavky zohľadnené. Toto je alfa omega, ktorú musia oni urobiť. Rozpočet by sa mal schváliť do 30 septembra do volieb. Pravdepodobne ho do volieb schvaľovať nebudú. Musia ho pripraviť, pretože nová vláda ho nepripraví. Bude ho prerokovávať a schvaľovať nový parlament. Keď budeme mať odvolené 30 septembra, dva týždne nato zostavia vládu. Rozpočet už bude musieť byť pripravený.