Martin Pekár z PS: ŽSR potrebuje reformy. Rozvoj prekladiska v Čiernej nad Tisou vítame

Zdroj foto: FB Martin Pekár
Martin Pekár, dopravný expert Progresívneho Slovenska, v exkluzívnom rozhovore pre redakciu Vysoká hra uviedol, že v ŽSR musí byť hlavným cieľom nového generálneho riaditeľa zásadná reforma vo fungovaní a riadení spoločnosti. Vyjadril sa tiež k aktuálnemu tématu zvýšenia prekládkových kapacít.

Martin Pekár, dopravný expert Progresívneho Slovenska, v exkluzívnom rozhovore pre redakciu Vysoká hra uviedol, že v ŽSR musí byť hlavným cieľom nového generálneho riaditeľa zásadná reforma vo fungovaní a riadení spoločnosti. Vyjadril sa tiež k aktuálnemu tématu zvýšenia prekládkových kapacít.

Minulý týždeň prebehla v Čiernej nad Tisou tlačová konferencia za účasti európskeho zástupcu a slovenského ministra dopravy, ktorí oznámili zámer zvýšiť prepravné a prekládkové kapacity Slovenska pri transporte ukrajinského obilia. Čo si o tom myslíte? Súhlasíte s týmto postupom? Mal by takýto projekt podporu? Je podľa Vás žiaduce, aby sa obilie vozilo z Ukrajiny rýchlejšie?

Rozvoj prekladiska v Čiernej nad Tisou vítame, a sme za podporu prepravy tovaru práve po železnici. V kontexte konfliktu a budúceho rozvoja Ukrajiny je dôležité, aby sme aj my podporovali naše prekladiská (napríklad aj Maťovce či Dobrá), a umožnili tak rýchlejší a plynulejší tok tovarov medzi Ukrajinou a Európskou úniou.

Čo si myslíte o Útvare hodnoty za peniaze UHP, ktorý má niekedy rozhodujúce právomoci vo financiách na úkor jednotlivých rezortov. Čo si o tom myslíte? Mali by byť jednotlivé rezorty skôr dominantné v rozhodovaní čo sa týka financií?

Vznik ÚHP mal svoje opodstatnenie a už roky sa ukazuje, že jeho hodnotenia použitia verejných financií majú svoj význam. Na Slovensku je, žiaľ, často pravidlom, že mnohé projekty dostávajú prioritu na úkor iných, a nie je v tom zohľadnená práve hodnota za peniaze. Hlavnými krokom k lepšiemu nakladaniu s verejnými financiami je strategické plánovanie, prioritizácia postavená na dátach a možnostiach financovania, a v neposlednom rade skutočne kvalitné štúdie realizovateľnosti.

Čo si myslíte o tom, že by sa mali zoškrtávať financie na opravy nastávajúcej železničnej infraštruktúry? Nemala by nová vláda skôr presadzovať navýšenie finančných prostriedkov, než ich zníženie?

Nepredpokladám, že by akákoľvek vláda mala v pláne škrty v rozpočte na opravy železničnej infraštruktúry. V návrhu rozpočtu na roky 2024 až 2026 sa počíta s navýšením kapitoly pre ŽSR a ZSSK. Navyšovanie poskytnutých prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre obe spoločnosti je nevyhnutné, ale rovnako zásadné je aj nakladanie s nimi a ich prerozdelenie v rámci fungovania oboch spoločností. V prípade  ŽSR musí byť potreba zásadnej reformy vo fungovaní a riadení spoločnosti hlavným cieľom nového generálneho riaditeľa.