Manželství pro všechny: Velké téma, které zatím nemá v Česku konce

Zdroj foto: Pixabay.com (free for commercial use)
V České republice dlouhodobě probíhá živá debata ohledně možné legalizace manželství pro všechny, což by umožnilo stejnopohlavním párům oficiálně uzavřít manželský svazek. Tato otázka otevírá důležitou diskusi především o rovnosti a právech LGBTQ+ komunity v naší zemi. Jak se k tomuto tématu vyjadřuje vláda a jaký je pohled společnosti?

V České republice dlouhodobě probíhá živá debata ohledně možné legalizace manželství pro všechny, což by umožnilo stejnopohlavním párům oficiálně uzavřít manželský svazek. Tato otázka otevírá důležitou diskusi především o rovnosti a právech LGBTQ+ komunity v naší zemi. Jak se k tomuto tématu vyjadřuje vláda a jaký je pohled společnosti?

Na začátku září tohoto roku téměř 70 velkých českých firem, v čele se společností Vodafone Czech Republic, požádalo v otevřeném dopise premiéra Petra Fialu (ODS) o podporu přijetí zákona o manželství pro všechny. V dopise upozorňují na fakt, že stejnopohlavní páry nemají oproti heterosexuálním párům možnost využívat některé benefity, které jako zaměstnavatelé ze zákona poskytují. „Naši zaměstnanci žijící ve stejnopohlavním svazku nebo vychovávající dítě s partnerem stejného pohlaví nemají některé benefity, jež stát zatím poskytuje pouze heterosexuálním zaměstnancům. Například dva dny volna pro registraci nebo rodičovská a otcovská dovolená. Urychlené přijetí zákona o manželství pro všechny páry odstraní tyto zbytečné nerovnosti,“ uvádí firmy ve zmiňovaném dopise.

K tomuto dopisu se nyní připojili i představitelé českých divadel, kteří také vyzvali premiéra Petra Fialu a vládu k podpoře manželství pro všechny včetně stejnopohlavních párů. V otevřeném dopise podepsaným dvaceti pěti šéfy a šéfkami českých divadel, Martin Sládeček, umělecký šéf divadla Husa na provázku, uvedl, že jemu i ostatním přijde normální (znovu se opakuje přirozené v další větě) abychom měli všichni stejná práva. “Připadá nám naprosto přirozené, aby naši LGBT+ kolegové a kolegyně, mající ve vztahu ke státu tytéž povinnosti, požívali v České republice také stejných práv. Hlasování o rovných sňatcích zároveň vnímáme jako rozhodování o hodnotové orientaci naší společnosti.“

Na premiéra Fialu není utvářen nátlak pouze ze strany velkých firem a divadelníků, ale také ze strany občanů. Podle výzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) vyplývá, že nadpoloviční většina Čechů podporuje sňatky stejnopohlavních párů. Skoro dvě třetiny Čechů podporují právo na adopci dětí z „ústavů“. „Podpora prakticky všech sledovaných práv homosexuálů je obecně častější mezi ženami, lidmi ve věkové kategorii 15 až 29 let a respondenty hodnotícími svoji životní úroveň jako dobrou a lidmi hlásící se ke středové a pravicové politické orientaci. Lidé, kteří všechna sledovaná práva podporují, rovněž častěji uváděli, že mají mezi homosexuálními muži nebo ženami přátele,“ uvádí CVVM ve svém dokumentu.

V červnu letošního roku nastal pro komunitu LGBTQ+ zásadní bod, kdy Poslanecká sněmovna České republiky poslala novelu zákona o manželství pro všechny do druhého čtení. „Historický den pro Českou republiku a spravedlnost statisíců LGTB rodin, desetitisíců páru a tisíců rodin s dětmi. Sněmovna poslala novelu zákona o manželství pro všechny páry do druhého čtení,“ uvedl portál Jsme Fér na svém X profilu.

Nyní nezbývá než jen čekat, jak budou jednání o manželství pro všechny probíhat v budoucnu. Celkově lze říci, že otázka manželství pro všechny zůstává komplexním tématem. Otevření manželství pro všechny by znamenalo další krok směrem k rovnosti a inkluzi, ale zároveň se jedná o citlivou otázku, která vyvolává různé názory a emoce v naší společnosti.