Kriticky nízká úroveň fyzické zdatnosti žáků. Výzva pro celou společnost

Prostředí škol se stává důležitým prvkem ve snaze vrátit pohyb do života dětí a mládeže. Zprávy o klesající fyzické zdatnosti žáků a nárůstu zdravotních problémů vyvolaných nedostatečným pohybem dávají zvýšený význam opatřením, která mohou školy přijmout, aby povzbudily zdravé návyky.

V posledních desetiletích byl zaznamenán značný pokles fyzické zdatnosti žáků, což představuje důležitou výzvu. Výzkum ukázal, že jak u dívek, tak u chlapců se zvyšuje podíl těch, kteří dosahují kriticky nízkých úrovní fyzické zdatnosti. Tento trend stoupá se zvyšujícím se ročníkem studia. Nedávno zveřejněná tematická zpráva České školní inspekce přinesla tyto alarmující zjištění. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy si uvědomuje důležitost podpory pohybu a nyní pracuje na prvním návrhu komplexního plánu, který se bude věnovat podpoře pohybu u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Součástí tohoto plánu bude také státní politika týkající se školního a univerzitního sportu.

Nedostatek pravidelného pohybu představuje velkou výzvu pro celou společnost. Národní i mezinárodní studie za posledních pětadvacet let ukazují, že pohybová aktivita v populaci výrazně klesla, což má za následek zdravotní komplikace jako je obezita, diabetes, vysoký krevní tlak, bolesti zad a problémy s duševním zdravím. Tento trend silně postihuje i děti a mládež, kteří byli navíc ovlivněni nedostatečným pohybem v důsledku pandemie covidu-19 a s ní souvisejících omezení.

Důležitost pohybu a fyzické aktivity pro děti a žáky je nesporná a vyžaduje zvýšenou pozornost. Kromě pediatrů, učitelů a trenérů si této situace musí být vědom také stát a jeho složky. Školy a školní prostředí, kde děti tráví významnou část svého dne, hrají klíčovou roli v podpoře řešení tohoto problému. I když samotná škola nemůže nahradit roli rodiny v podpoře zdravého životního stylu, může významně přispět k odstranění bariér a nerovností, které brání některým žákům v dostatečném pohybu.

Státní tajemník na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, Ondřej Andrys, zdůrazňuje v tiskové zprávě: „Rozvoj pohybových aktivit žáků ve školách může významně přispět ke zlepšení situace. Školy by měly aktivně podporovat pohyb dětí během celého dne, a to nejen v hodinách tělesné výchovy.“

Pravidelný pohyb má také pozitivní vliv na duševní zdraví a prevenci duševních onemocnění. „Aktivní pohyb pomáhá budovat fyzickou i psychickou odolnost u dětí, což je klíčové pro úspěšný život v dnešním světě,“ dodává státní tajemník Andrys.

Česká školní inspekce nedávno vydala metodické doporučení pro školy, které má za cíl aktivizovat přístupy k podpoře pohybových aktivit dětí a žáků během celého školního roku. Tato doporučení nabízejí inspiraci a osvědčené postupy. Nadcházející plán bude důležitým krokem směrem k podpoře fyzické aktivity a zdravého životního stylu u dětí a mládeže. Jedině společným úsilím rodin, škol, státu a dalších zainteresovaných stran můžeme přinést pozitivní změny a zajistit, aby dnešní mladá generace měla možnost vyrůstat zdravě a aktivně.