Komplexný balík opatrení na boj s vysokými cenami energií!

Na snímke plénum poèas 63. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 30. marca 2022. Poslanci Národnej rady (NR) SR zaèali v stredu krátko predpoludním rokova o opoziènom návrhu na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (O¼ANO) z funkcie. Mimoriadnu schôdzu inicioval Smer-SD. Na rokovanie prišli okrem Mikulca aj viacerí èlenovia vlády vrátane premiéra Eduarda Hegera (O¼ANO). Pod¾a opozície minister nezvláda riadenie uteèeneckej krízy vyvolanej vojnou na Ukrajine a zveril ho menším súkromným firmám. FOTO TASR - Jaroslav Novák

Vláda predloží komplexný balík opatrení na boj s vysokými cenami energií a ich stabilizáciu pre všetky zložky spoločnosti.

 

 

Teda nielen pre občanov, ale aj pre podnikateľov a verejnú správu. Pre TASR to uviedli z ministerstva financií v reakcii na utorkové (6. 9.) vyhlásenie Únie miest Slovenska (ÚMS). Rezort financií deklaruje, že je v odôvodnených prípadoch pripravené samosprávam pomôcť a že zástupcovia ministerstva primátorom a starostom už niekoľkokrát predstavili konkrétne plány a návrhy, ako by mohla daná pomoc vyzerať. „Ide o možnosť poskytnutia kompenzačných návratných výpomocí vo vzťahu k rastu cien energií, úpravu využitia rezervného fondu, ale aj spomínanú možnosť odpustenia časti poskytnutých návratných výpomocí z minulosti,“ spresnilo ministerstvo s tým, že je so zástupcami samospráv kedykoľvek pripravené rokovať.
 

Výdavky súvisiace s vyplatením jednorazovej odmeny 500 eur vo forme odmeny pre zamestnancov vykonávajúcich kompetencie v rámci preneseného výkonu štátnej správy budú podľa ministerstva hradené zo štátneho rozpočtu. „Vyplatenie odmeny pre zamestnancov vykonávajúcich originálne kompetencie bude mať vplyv na rozpočet miest, obcí a vyšších územných celkov a nebude financovaný zo štátneho rozpočtu,“ poznamenal rezort s tým, že na kolektívnom vyjednávaní boli prítomní aj zástupcovia územnej samosprávy, ktorí predmetný dodatok podpísali a nevzniesli voči nemu pripomienky. Na rokovaniach bol podľa ministerstva dostatočný priestor na diskusiu či prípadné námietky zo strany samospráv. Rezort financií tvrdí, že aj napriek tomu situáciu priebežne monitoruje a zvažuje možné riešenia.
 

ÚMS požiadala pre energetickú a ekonomickú krízu vládu o prijatie šiestich návrhov. Žiada v nich napríklad kompenzáciu zvýšených výdavkov za energie na základných školách od začiatku roka či zníženie DPH na energie. Od vládneho kabinetu požaduje aj refundáciu vyplatených odmien za minulý rok vo výške 350 eur na úlohy v prenesenom výkone štátnej správy, kompenzáciu jednorazovej odmeny vo výške 500 eur pre zamestnancov.
Taktiež schválenie avizovanej novely zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá umožní čerpať financie z rezervných fondov aj na bežné výdavky, z dôvodu dofinancovania výpadku príjmov a zvýšených výdavkov. V návrhu je tiež odpustenie pôžičiek, ktoré poskytla vláda mestám počas pandémie COVID-19.

 

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: teraz.sk