Komentář: Když novináři nepochopí podstatu: Jaký je pravý důvod příjezdu TGV do České republiky?

Na Správu železnic se v minulých týdnech snesly posměšné komentáře ze strany některých médií kvůli prezentaci vysokorychlostní jednotky TGV v České republice. Někteří novináři se vyjadřovali negativně k významu i ceně celé akce, místo toho, aby přemýšleli nad skutečnou podstatou a významem. Jak to vypadá, když negativní reakce pramení z nepochopení významu akce?

Zatímco Slovensko zatím téma vysokorychlostní železnice míjí, Česká republika jde tomuto projektu naproti. Za tímto účelem pořádá tento týden Správa železnic několik prezentací v různých městech, kde se může široká veřejnost seznámit s projektem vysokorychlostní železnice (VRT). Hlavním lákadlem této akce, o kterou se již včera zajímaly stovky lidí, je legendární vlak TGV.

Některé zpravodajské servery kritizovaly například příjezd 42 let staré soupravy. Mezi argumenty zaznívalo hlavně to, že souprava není již součástí běžného provozu a je zastaralá. Pravda je ale trochu někde jinde. Souprava je sice stará 42 let, ale přiváží sebou hlavně 42 let zkušeností. S TGV totiž přijeli do České republiky manažeři francouzské SNCF, manažeři infrastruktury, zástupci francouzských organizačních jednotek- tzv. departmentů, kteří mají se zaváděním vysokorychlostní železnice velké zkušenosti. Právě díky účasti těchto klíčových osob bude na veletrhu Czech Business Days moci proběhnout široká diskuse mezi francouzskými manažery a úředníky a jejich českými protějšky. Zorganizovat účast česko-francouzských špiček oblasti VRT na jednom místě, v rámci jednoho veletrhu, je výsledek dlouhodobé strategické práce a bez příjezdu TGV do ČR by se to nikdy nepovedlo.

Včera jsme se navíc mohli všichni přesvědčit, o tom, jak velký zájem o jednotku TGV je. Na pražském hlavním nádraží byly nekonečné fronty zástupů lidí, kteří si chtěli soupravu TGV prohlédnout. Včerejší akce se zúčastnily doslova stovky lidí. Přišla také všechna důležitá média, televize, zpravodajské servery i rádia. TGV na sebe prostě strhává pozornost ve všech směrech a pro projekt VRT naprosto zjevně zajišťuje tolik potřebnou propagaci. Ukazuje se, že příjezd TGV do ČR byl tím správným mediálním krokem.

Projekt VRT by měl České republice přinést několik přínosů, především v oblasti nákladní a osobní dopravy. Málo se však mluví o ekonomickém rozměru a přínosu stavby VRT české ekonomice.  Ministr dopravy Kupka i generální ředitel SŽ Svoboda dávají českým firmám, které se chtějí na vysokorychlostní železnici podílet, zelenou. Pro české firmy je to obrovská příležitost. To, že si tento fakt uvědomují dokládá i to, že se staly sponzory prezentace TGV a neváhaly investovat statisícové částky.

Ekonomicko-byznysový rozměr je hlavním přínosem celé akce. Často ho bohužel pomíjely i renomované ekonomické a dopravní servery. Jmenovat lze například Idnes.cz nebo Aktualne.cz. Až do jisté formy posedlosti vygradovaly články a komentáře na serveru Zdopravy.cz. Všechny měly stejného autora, novináře Jana Sůru. Jeho server zveřejnil již několik článků o prezentaci TGV. Co je na nich společného? Všechny jsou spolehlivě kritické a negativní. Nenajdete v nich jediný argument, který by připouštěl přínosnost akce. Že návštěvu TGV doprovází klíčová byznysová jednání na akci Rail Business Days? Že se akce účastní ministr dopravy Kupka, klíčoví zástupci francouzského SNCF, české stavební firmy či zástupci českých regionů, jejichž souhlas je pro výstavbu VRT klíčový. O tom podrobnější informace nenajdete.

Až po samotném skončení akce budeme moci sečíst všechny přínosy i náklady. Pokud celkové saldo bude kladné,bude to ku prospěchu celé České republiky.

ZDROJ: Anton Hruška
ZDROJ FOTO: www.thetrainline.com