KDH vyzýva na zvýšenie platieb v sociálnej starostlivosti: Opatrovateľom a pracovníkom zabezpečme dôstojné mzdy

Zdroj foto: pixbay.com

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) predstavuje odvážny plán na zlepšenie sociálnej starostlivosti na Slovensku. Navrhuje postupné zvýšenie platov pre opatrovateľov a pracovníkov v sociálnych službách, vrátane domácich opatrovateľov. S cieľom zabezpečiť kvalitnú starostlivosť o zraniteľné skupiny obyvateľstva, KDH zvažuje zvýšenie príspevkov, platov a podielu výdavkov na sociálnu starostlivosť na európsku úroveň. Táto iniciatíva zdôrazňuje potrebu jednoty politických strán pri riešení dôležitých otázok v oblasti sociálnej starostlivosti.

 

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) predstavilo svoj návrh na zvýšenie platov opatrovateľom a pracovníkom v sociálnych službách v snahe zlepšiť kvalitu starostlivosti o zraniteľné skupiny obyvateľstva. Návrh zahŕňa niekoľko dôležitých opatrení, ktoré majú zabezpečiť, že starostlivosť o seniorov a iné zraniteľné skupiny bude efektívna a dostatočne odmenená.

Jedným z hlavných bodov návrhu je postupné zvýšenie príspevku pre domácich opatrovateľov o 500 eur. Toto opatrenie by malo motivovať viac ľudí k práci v tejto oblasti a zlepšiť dostupnosť starostlivosti pre seniorov vo svojich domovoch.

KDH tiež navrhuje postupné zvýšenie miezd zamestnancov v sociálnych službách o 50%. Zvýšenie miezd by malo prilákať kvalifikovaných pracovníkov do tejto oblasti a zabezpečiť, aby starostlivosť bola na vysokej úrovni.

Okrem toho KDH zdôrazňuje potrebu zvýšiť podiel výdavkov na sociálnu starostlivosť z aktuálnych 0,8 % HDP na európsku úroveň 1,7 % HDP. Tým by sa zabezpečilo primerané financovanie sociálnych služieb a starostlivosti o seniorov.

Kresťanskodemokratické hnutie tiež vyzýva všetky politické strany, aby sa spojili v tejto otázke a zdôrazňuje, že starostlivosť o zraniteľné skupiny by mala byť spoločným cieľom pre celú spoločnosť.

Sociálna starostlivosť a starostlivosť o seniorov sú dôležitými témami, ktoré si zasluhujú pozornosť a adekvátne financovanie. KDH dáva jasný signál, že tieto otázky sú ich prioritou a že sa budú snažiť o zlepšenie situácie v tejto oblasti, ak budú mať príležitosť vládnuť.