KDH VYZÝVA MINISTRA ZDRAVOTNÍCTVA K ZVÁŽENIU PERSONÁLNYCH ZMEN NA POSLEDNÚ CHVÍĽU

Zdroj foto: FB KDH

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) zverejnilo svoj dôrazný postoj voči snahe povereného ministra zdravotníctva, pána Palkoviča, urobiť zásadné personálne zmeny na čele Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VŠZP). V reakcii na túto situáciu sa hnutie postavilo proti akýmkoľvek rozhodnutiam prijatým na poslednú chvíľu.

 

Podľa dostupných informácií, poverený minister Palkovič navrhuje, aby do vedenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne nastúpila bývalá generálna riaditeľka VŠZP, ktorá svoj post zastávala počas obdobia vlády strany Smer v rokoch 2018-2020. Táto osoba sa momentálne nachádza v súdnych konaniach so štátnou poisťovňou. Okrem nej by sa mali do predstavenstva VŠZP dostať aj menej známi nominanti, pán Rechtorčík a pán Hološ.

Peter Stachura, expert KDH na zdravotníctvo a zvolený poslanec do Národnej rady Slovenskej republiky, vyjadril svoj názor na túto záležitosť: „Je dôležité, aby rozhodnutia týkajúce sa vedenia štátnej zdravotnej poisťovne boli dôkladne premyslené a zohľadňovali záujmy občanov. Vzhľadom na neukončené súdne konania a mieru kontroverznosti v minulosti zastávanej pozície generálnej riaditeľky VŠZP by sme mali byť obzvlášť opatrní pri rozhodnutiach na poslednú chvíľu.“

Je dôležité poznamenať, že tieto návrhy ministra Palkoviča sa momentálne nachádzajú na posúdenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. KDH preto dôrazne vyzýva povereného ministra, aby odložil akékoľvek rozhodnutia týkajúce sa nominácií na vedenie VŠZP alebo podpisy dokumentov, ktoré by mohli mať negatívny finančný dopad.

KDH zdôrazňuje, že vzhľadom na aktuálnu situáciu, kedy nie sú známe východiská rozpočtu na rok 2024 a prebieha proces zostavenia novej vlády, by sa mali citlivé nominácie a rozhodnutia o VŠZP ponechať na tejto novej vláde, ktorá prevezme politickú zodpovednosť za tento dôležitý rezort.

Kresťanskodemokratické hnutie dúfa, že minister Palkovič vezme do úvahy tieto dôrazné výzvy a bude konať v záujme stability a dôveryhodnosti štátnej zdravotnej poisťovne a jej klientov. Hnutie bude naďalej monitorovať situáciu a vyjadruje svoju pripravenosť spolupracovať na riešeniach, ktoré budú v prospech občanov Slovenskej republiky.