Kde minul Eduard Heger z rezervy premiéra milióny eur?

BRATISLAVA – Premiér schválil od svojho nástupu do funkcie v apríli 2021 dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády pre 71 subjektov vo výške 3 067 060 eur. 

V rámci projektov súvisiacich s poskytovaním ambulantných, respektíve pobytových služieb obetiam domáceho násilia a ich deťom šlo z rezervy 1,4 milióna eur pre 38 subjektov. Na opravu vojnových hrobov vyčlenili 35 300 eur pre 13 subjektov. Deväť subjektov si prerozdelilo 951 498,80 eura, išlo o projekty súvisiace s odstránením škôd po prívalových povodniach. Peniaze šli aj na projekty súvisiace s prevádzkou liniek pomoci, päť subjektov si rozdelilo 310 000 eur. Zvyšných šesť subjektov dostalo celkovo 345 450 eur. Podporil projekty Ligy proti rakovine, program Teach for Slovakia, organizáciu ankety Zlatý Amos, organizáciu kampane o očkovaní určenej pre stredné školy, zriadenie náhradných priestorov základnej školy a tiež nákup obslužného motorového člna. Väčšinu projektov vyplatili v roku 2021. Zvyšné dotácie pre dva subjekty vo výške 33 498,80 eura vyplatia v roku 2022.