Jehovovi svedkovia na Slovensku: Koniec sveta a zákaz transfúzii

Zdroj foto: Flickr/ Steve Unlikely!
Čo je podstatou ich viery a kedy príde koniec sveta?

Čo je podstatou ich viery a kedy príde koniec sveta?

Postávajú na uliciach, klopú na dvere a ponúkajú vám knižky či letáky. Už sa s nimi stretol každí z nás. Jehovovi svedkovia nie sú pre nás novinkou, no väčšina z nás nad nimi mávne rukou a prejde bez povšimnutia. Kto sú ale v skutočnosti tí slušne oblečený a pokojne vyzerajúci ľudia, ktorý vytrvalo postávajú v mrazoch a horúčavách? Čo ich motivuje a čomu sa naopak musia vyhýbať?

Jehovovi svedkovia sú v prvom rade kresťania. Predmetom ich viery je Boh, ktorý nesie meno Jehova. Učenie a pravidlá im určuje čisto iba biblia. Ich viera sa opiera o všetkých 66 biblických kníh a to vrátane Starého a Nového zákona. Uctievajú taktiež učenie Ježiša Krista, podobne ako tradiční kresťania, no na rozdiel od nich ho nepovažujú za súčasť Božstva a neveria ani v svätú trojicu.

Raj na zemi

Ako o sebe sami píšu, svedkovia Jehovovi neveria v peklo. Ak je človek zlý alebo ateista, jednoducho po svojej smrti prestane existovať. Čo sa týka neba, tak vstup do neho je len pre limitovaný počet ľudí. Konkrétne 144 tisíc najvernejších veriacich. Ostatní ľudia ostanú žiť v raji na zemi, tak ako to Boh už od počiatku zamýšľal.

Taktiež očakávajú koniec sveta, ako ho doteraz poznáme, ktorý má v relatívne blízkej dobe nastať. Armagedon, alebo Božia vojna, má zničiť všetkých božích nepriateľov a pohŕdačov. Nikto nevie presný dátum veľkej skazy, no má sa stať počas Ježišovej druhej prítomnosti na zemi, ktorá bola započatá v roku 1914. Nepôjde o zánik zeme, ale naopak, podľa Jehovistov ide o jej udržanie a zachovanie od všetkého zlého.

Ide o náboženstvo, sektu či kult?

Tu sú názory veľmi sporné. Sami si fakt, že by boli niečím iným než je náboženstvo nepriznávajú. Bývalý členovia však priznávajú, že v skutočnosti o sektu naozaj ide. V oficiálnej klasifikácii Ministerstva vnútra spadajú pod kategóriu kultov. Jedná sa totiž o pomerne uzavretú spoločnosť so striktnými pravidlami, ktoré jej členov často separujú od normálneho života. Členovia nemôžu oslavovať narodeniny, Vianoce, meniny či iné sviatky. Taktiež majú zakázanú transfúziu krvi, čo je v mnohých prípadoch determinantom medzi životom a smrťou.

Navyše nad všetkými Jehovovými svedkami visí ostrý meč v podobe exkomunikácie. Jedná sa o proces, kedy ak nespĺňate podmienky alebo pochybíte (ako napríklad nemanželský sex), tak vás vyčlenia z komunity. Vaša rodina ani blízky príbuzný s vami nemôžu nadviazať žiaden kontakt, ako keby ste zomreli, uviedol bývalý Jehovista Martin pre Refresher.

Dátum registrácie Svedkov Jehovovi bol u nás v roku 1993. Momentálne sídlia v Bratislave na ulici Pekná cesta. Štatutárnym zástupcom je výbor spoločenstva