„Je to národná tragédia,“ adresuje Drucker zahanbujúce výsledky slovenských žiakov

Zdroj foto: FB Tomáš Drucker
V medzinárodnom prieskume OECD krajín sme takmer na chvoste. Slovensko podľa ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) pripravilo deti o šancu na lepšiu budúcnosť.

V medzinárodnom prieskume OECD krajín sme takmer na chvoste. Slovensko podľa ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) pripravilo deti o šancu na lepšiu budúcnosť.

Slovensko sa na základe tohtoročných výsledkov umiestnilo vo všetkých oblastiach pod priemerom krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). V minuloročnom meraní sa žiaci pohybovali v oblasti priemeru. Ministerstvo však zdôrazňuje, že cyklus PISA 2022 bol relizovaný počas pandémie COVID-19, čo do značnej miery ovplyvnilo zber nie len na Slovensku, ale vo všetkých krajinách OECD.

Už siedmy krát v poradí sa Slovensko zapojilo do medzinárodnej štúdie OECD PISA. Prieskum prebiehal na vzorke 15-ročných žiakov z rôznych typov škôl. Primárnou oblasťou záujmu tohto cyklu bola matematická gramotnosť. Okrem nej boli žiaci testovaní z poznatkov z prírodovednej a čitateľskej gramotnosti. Výsledky z roku 2022 zverejnilo Ministerstvo školstva.

Výrazný percentuálny podiel bol zaznamenaný najmä v rizikovej skupine (žiakov, ktorý nedosahujú ani základnú úroveň zručností a vedomostí v danej oblasti). Alarmujúci bol vo všetkých troch spomínaných oblastiach. Najviac štatisticky významný bol rozdiel v matematickej a čitateľskej gramotnosti. Percentuálny podiel v matematickej gramotnosti sa znížil o 3,4% oproti roku 2018. V čitateľskej gramotnosti došlo k úbytku o 1,2%.

Najviac badateľný nepomer je u žiakov, ktorý študujú v nematuritných učebných odboroch. Rozdiel predstavuje 13,7 percentuálnych bodov, v porovnaní s rokom 2018. Badateľný je aj rozdiel u detí na základných školách, rozdiel tvoril 8,6 percentuálneho bodu. V porovnaní s priemerom krajín OECD máme o 9,1 percentuálnych bodov viac žiakov v rizikovej skupine.

Za výsledky si môžeme sami

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) hovorí o Národnej tragédii. Podľa jeho slov sú výsledky pre Slovensko nelichotivé. „Mimoriadne zlé sú výsledky testovania 15-ročných žiakov v oblasti čitateľskej gramotnosti. V rizikovej skupine sa nachádza vyše 35 percent žiakov, to znamená že nedisponujú ani základnými čitateľskými zručnosťami, ktorých nadobudnutie je nevyhnutné pre ďalšie vzdelávanie,“ upozornil na sociálnej sieti minister školstva.

Za situáciu si podľa neho môžeme sami. Slovenská republika vraj dlhodobo zanedbávala investície do vzdelávania a tým pripravila veľkú časť detí o šancu na lepší život. Hoci je potrebné konať čo najskôr, zmeny podľa Druckera trvajú roky až desaťročia. Minister vyzýva politikov, aby prestali riešiť nepotrebné záležitosti a venovali sa najviac akútnym problémom, ako je negramotnosť u žiakov vyšších ročníkov. Na záver dodal, že dúfa, že aj napriek úzkemu rozpočtu sa školstvo dočká financovaniu viacerých problémov.