Je plávajúca elektráreň riešením európskej energetickej krízy?

Európska energetická kríza spôsobila prudký nárast cien energie na celom kontinente, čím vystavila podniky riziku bankrotu a životné náklady miliónov spotrebiteľov sa dostali na cenovo nedostupnú úroveň.

 

 

Jedna spoločnosť má však riešenie, ktoré zníži náklady na energiu v Európe, dá sa nasadiť takmer okamžite a ponúka flexibilné krátkodobé zmluvy. Flotila plávajúcich lodných elektrární (Powerships) spoločnosti Karpowership má kapacitu od 36 MW do 480 MW a je pripravená na pripojenie k elektrickej sieti krajiny už za 30 dní.   Lodné elektrárne, spolu so skladovacími zariadeniami, vysokonapäťovými rozvodňami a mobilnými zariadeniami na údržbu, ponúkajú stabilnú platformu na výrobu elektrickej energie s cieľom znížiť potrebu nákladného dovozu v Európe. V závislosti od krajiny sa môžu úspory nákladov na plyn pohybovať v rozmedzí od 30 % do 60 %.
Zariadenia sú vybavené dvojpalivovými zariadeniami, čo zaisťuje, že keď ceny plynu z plynovodov a globálneho skvapalneného zemného plynu (LNG) nie sú konkurencieschopné, môžu tiež fungovať s úspornejším palivovým olejom, čo pri súčasných cenách predstavuje menej ako polovicu nákladov na prevádzku existujúcich plynárenských zariadení. Na každých 100 MW elektriny vyrobenej v lodnej elektrárni z palivového oleja možno ušetriť približne 400 miliónov eur ročne. Lodné elektrárne sa dodávajú so všetkou potrebnou infraštruktúrou, ktorá je už na palube, čo Európe ponúka plne integrovanú, stabilnú a zároveň flexibilnú alternatívu k prerušovaným a nespoľahlivým zdrojom výroby elektriny. „Prerušenie dodávok plynu do Európy, napäté globálne trhy s LNG a rastúca závislosť Európy od prerušovaných zdrojov výroby energie spôsobili krízu, ktorá môže trvať až do roku 2026 – sú potrebné naliehavé riešenia,“ povedala Zeynep Harezi, obchodná riaditeľka spoločnosti Karpowership. „Riešenie Karpowership je cenovo dostupné, flexibilné môže byť nasadené takmer okamžite, čo znamená, že by sme mohli zásobovať milióny domácností cenovo výhodnou elektrinou ešte pred zimou.“

 

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: twitter