Je dôležité využívať nadštandardné vzťahy s Českou republikou

Na snímke predsedníèka Poslaneckej snemovne Parlamentu ÈR Markéta Pekarová Adamová poèas tlaèovej konferencie po prijatí predsedom NR SR Borisom Kollárom na Bratislavskom hrade 17. januára 2022. FOTO TASR - Martin Baumann *** Local Caption *** prvá zahranièný pracovná cesta èeský parlament prijatie respirátor

Bratislava– Minister zahraničných vecí Ivan Korčok a šéfka dolnej komory českého parlamentu Markéta Pekarová Adamová, ktorá je na oficiálnej návšteve Slovenska, sa zhodli.

Nadštandardné vzťahy medzi oboma republikami je dôležité využívať v prospech regiónu strednej Európy i celoeurópskeho priestoru. Informoval o tom komunikačný odbor slovenského rezortu diplomacie.

„Za pozitívnu považujeme aj zhodu v mnohých zahraničnopolitických a hodnotových otázkach. Nadchádzajúce české predsedníctvo Rady EÚ a naše nadchádzajúce predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke chceme využiť v prospech našich občanov. V4 je vo svojej podstate pro-integračné regionálne zoskupenie a tak ho aj budeme viesť,“ uviedol minister Korčok.

Korčok zároveň vyjadril plnú podporu blížiacemu sa českému predsedníctvu Rady EÚ. Obaja ocenili aj spoluprácu v trojstrannom Slavkovskom formáte, ktorá sa v ostatnom období aktívne rozvíjala aj na pôde parlamentov zúčastnených krajín.

ZDROJ: webnoviny.sk

ZDROJ FOTO: archív teraz.sk